Phiên bản cập nhật hóa đầu tiên dành cho Windows 10 – p324530

Phiên bản cập nhật hóa đầu tiên dành cho Windows 10  – p324530

Chỉ 1 tuần sau khi ra mắt Windows 10, Microsoft cho ra phiên bản cập nhật hóa Windows 10 SR1 (Service Release 1, hay còn gọi là phiên bản cập nhật hóa KB3081424) để sửa chữa các lỗi kỹ thuật. Phiên bản cập nhật hóa đầu tiên của Windows lớn đến 325MB.

Theo Microsoft, KB3081424 “không phải là phiên bản trám lỗ hỗng an ninh nhưng nhằm để tăng thêm các tính năng sẵn có của Windows 10. Phiên bản cập nhật hóa KB3081424 kết hợp tất cả phiên bản cập nhật hóa có từ trước tới giờ”. “Trước tới giờ” chỉ có vỏn vẹn 1 tuần mà? Đó là vì Microsoft xem Windows 10 như một phần của WaaS (Windows as a Service): Cập nhật hóa liên tục để trám lô hỗng an ninh, để sửa lỗi kỹ thuật và để làm cho Windows 10 chạy nhanh hơn”.

Người sử dụng Windows 10 Home và Windows 10 Pro đều bắt buộc phải cập nhật hóa, người dùng Windows Enterprise có thể chọn cập nhật hóa sau.

Win10ServiceRelease1a

Share this post