Quân đội Trung Cộng tập trung lực lượng áp sát dọc biên giới Việt-Trung

Quân đội Trung Cộng tập trung lực lượng áp sát dọc biên giới Việt-Trung

Tin mới nhất được cập nhập sáng sớm ngày hôm nay, ngày 15/7/2015 Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Thường vạn Toàn đã ban hành lệnh điều động quân khẩn cấp vào hồi 5:30 sáng ngày hôm nay. đặt trong trình trạng sẵn sàng chiến đấu khẩn cấp nhất kể từ năm 1979 tới nay.

Theo tin tức tình báo, 140 sư đoàn bộ binh,8 sư đoàn tăng thiết giáp, và 12 sư đoàn pháo cao xạ, 27 trung đoàn Thông Tin Liên Lạc, hỏa tiễn phòng không… được điều động khẩn cấp đợt một áp sát dọc biên giới Việt -Trung.

Cũng vào thời điểm cùng ngày Hạm Đội Hải Nam được lệnh sãn sàng vào vị trí chiến đấu, quân số được điều động tăng gấp hai hơn so với bình thường. Từ một số hình ảnh được cung cấp cho ta thấy các khu vực Vân Nam, Quế dương và Nam Ninh, lính Bộ Binh và xe tăng được bố trí dầy đặc, hiện vẫn chưa nhận được tin tức rõ hơn về việc này. Dự đoán tới hết giờ chiều nay sẽ có tin tức cập nhập chính xác và thống kê cụ thể hơn.

Thùy Trâm tổng hợp
Theo FB Le Julian

Share this post