Quốc Hội Của Việt Nam Hay Của Tầu?

Quốc Hội Của Việt Nam Hay Của Tầu?

“Đại biểu quốc hội” Việt Nam sao lại là người Tầu????

Chau_Tran_Chi_Hao

La_Thu_Dung

Ly_Sam

Ma_Hung

Trieu_Le_Khanh

Share this post