Ra Mắt Sách Chuyện Đời Xưa Của Trương Vĩnh Ký

Ra Mắt Sách Chuyện Đời Xưa Của Trương Vĩnh Ký

Thơ Mời dự buổi Ra Mắt Sách:

Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký, chú giải của Nguyễn Văn Sâm

Nhận thấy quyển sách giá trị của ông Trương Vĩnh Ký là quyển Chuyện Đời Xưa (in năm 1873) nay không thể tìm được. Khi có được bản sao người đọc chắc cũng khó lòng thưởng thức hết những điểm hay ho vì trong đó có quá nhiều từ ngữ xưa và những cách nói ngày nay không còn dùng nữa.

Nhằm mục đích bắt một nhịp cầu giữa những khuôn mặt văn hóa cũng như những tác phẩm có giá trị của Việt Nam với người đọc, chúng tôi đã cho in lại nguyên văn quyển Chuyện Đời Xưa nói trên nhưng thêm tám trăm chú giải tường tận….

Buổi Ra Mắt Sách sẽ được tổ chức ngày 25 tháng 09 năm 2017 tại hội trường của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu (14550 Magnolia St, Westminster, CA) từ 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa dưới sự bão trợ của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ sĩ do Nha Sĩ Cao Minh Hưng điều khiển.

Sự có mặt của Ông Bà là sự ủng hộ tinh thần vô cùng quý giá với chúng tôi và với ban tổ chức.

Trân trọng,

Nguyễn Văn Sâm
Tác giả

Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc:

Nguyễn Văn Sâm 714-332-9086
Cao Minh Hưng 714-403-9315
Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu 714-893-3043

Share this post

One thought on “Ra Mắt Sách Chuyện Đời Xưa Của Trương Vĩnh Ký