Sản Phẩm Giá Rẻ, Miễn Phí Tháng Chín 2019 – p324530

Sản Phẩm Giá Rẻ, Miễn Phí Tháng Chín 2019 – p324530

(TVVN.ORG)

Google Home Hub với Google Assistant giá $59

https://www.ebay.com/itm/Google-Home-Hub-with-Google-Assistant-GA00515-US/183901994971?_trkparms=5926%3AKEYWORD%7C5079%3A0

(Đoc thêm các bài khác trong tháng Chín 2019 tại đây: https://www.tvvn.org/forums/threads/s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mi%E1%BB%85n-ph%C3%AD-th%C3%A1ng-ch%C3%ADn-2019.84110/)

Share this post