Sinh Hoạt Của Câu Lạc Bộ Aquaponic Ngày Thứ Bảy 6 Tây Tháng Tám 2016

Sinh Hoạt Của Câu Lạc Bộ Aquaponic Ngày Thứ Bảy 6 Tây Tháng Tám 2016

Câu Lạc Bộ Aquaponic đầu tiên của người Việt tại hải ngoại sẽ có buổi sinh hoạt sáng thứ Bảy 6 Tây tháng Tám 2016.

Vào cửa tự do.

Thời gian: Từ 10 giờ sáng đến 11:30 trưa.

Địa điểm: Hội Trường Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu 14550 Magnolia St. # 205 Westminster CA 92683. 714-893-3043

Đề tài:

– Đi thăm hệ thống Aquaponic của Hội Trưởng Trần Chí Sĩ.
– Hỏi & Đáp.
– Đặt làm hệ thống Aquaponic cho chính mình (ghi danh trước: Trần Bích Ngọc)
– Ban Kỹ Thuật sẽ ghi danh dùm vào Câu Lạc Bộ Aquaponic trên trang nhà tvvn.org. GHI CHÚ: Chỉ có hội viên của Câu Lạc Bộ Aquaponic mới vào được phần này trên trang nhà tvvn.org.

Share this post