Sinh Viên Có Thể Từ Việt Nam Trở Về Hoa Kỳ Trong Mùa Thu Không? – Lê Minh Hải

Sinh Viên Có Thể Từ Việt Nam Trở Về Hoa Kỳ Trong Mùa Thu Không? – Lê Minh Hải
 • Một tòa phúc thẩm cho phép quy luật Gánh Nặng Xã Hội vẫn được áp dụng
 • Sở Di Trú sẵn sàng sa thải hai phần ba số nhân viên vì thiếu hụt ngân sách
 • Chính phủ Hoa Kỳ loan báo sẽ nhẹ nhàng hơn với lệnh cấm du lịch những diện H-1B và L1
  *
  Có ba yếu tố ảnh hưởng đến khả năng những sinh viên du học trở về Hoa Kỳ:

  Diện Chiếu Khán (Visa) Du Học F-1: Tiến trình duyệt xét việc tái nhập cảnh tùy thuộc nếu chiếu
  khán F-1 của họ còn hiệu lực. Nếu chiếu khán F-1 của người sinh viên còn hiệu lực, họ có thể
  nhập cảnh. Những sinh viên đang theo học kể từ ngày 9 tháng Ba phải trở về học ở một trường
  chỉ có những lớp dạy học phải “có mặt” trong mùa Thu này.

  Những sinh viên có chiếu khán F-1 còn hiệu lực và đến Hoa Kỳ lần đầu tiên phải chứng minh
  trường học chỉ có những lớp giảng dạy có mặt.
  Vào ngày 10 tháng Tám vừa qua, Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã cung cấp cho văn phòng Robert Mullins International những thông tin như sau: Hướng dẫn mới từ Bộ Ngọai Giao về chiếu khán du học F-1 cho phép lãnh sự cấp chiếu khán du học cho những người có chương trình học sẽ không được lấy 100% trên online. Nếu chương trình học của đương đơn sẽ là 100% online thì họ sẽ không hợp lệ để nhận chiếu khán mới hoặc gia hạn chiếu khán trong lúc này.

  Nếu chương trình học của họ không 100% online, họ phải liên lạc với Viên Chức Được Chỉ Định
  Của Trường (Designated School Official) để đoan chắc rằng hồ sơ trong Hệ Thống Thông Tin
  Học Sinh và Khách Trao Đổi (tức Student and Exchange Visitor Information System – SEVIS)
  trên mạng điện tử đã cập nhật những ghi chú xác nhận rõ là những môn học dự tính “không
  100% online”.

  Họ không cần có giấy I-20 mới, lãnh sự có thể cấp chiếu khán cho đến khi hồ sơ SEVIS trên
  mạng điện tử liên hệ đến giấy I-20 đã được cập nhật với những ghi chú nói trên cho dù giấy I-20
  của họ chưa được cập nhật. Vào lúc có cuộc phỏng vấn cấp chiếu khán, nếu Viên Chức Được
  Chỉ Định Của Trường chưa cập nhật hồ sơ SEVIS, họ có thể mang bất cứ giấy tờ nào của trường
  có thể chứng minh rằng chương trình học của họ không hòan tòan 100% online đến nơi phỏng
  vấn. Lúc đó, nhân viên lãnh sự sẽ duyệt lại tất cả những giấy tờ này và đưa ra quyết định sau
  cùng.

  Giấy Chứng Nhận Hợp Lệ Tình Trạng Sinh Viên Không Di Dân (Đơn I-20)

  Nếu chiếu khán F-1 của sinh viên còn hợp lệ, câu hỏi kế tiếp sẽ là sinh viên này có rời khỏi Hoa
  Kỳ quá 5 tháng không. Nếu có, sinh viên này phải có giấy I-20 mới được có dấu xác nhận của trường. Một sinh viên ngọai quốc có thể yêu cầu trường đại học cấp đơn I-20 mới. Sự xác nhận này chỉ cần một nhân viên của trường làm và đóng dấu xác nhận rằng sinh viên này đang ghi danh cho khóa học sắp tới.
 • Những Giới Hạn Du Hành Từ Những Nước Đặc Biệt:
 • Vào lúc này, Hoa Kỳ không có những hạn chế du hành vì đại dịch Covid-19 của những người đến trực tiếp từ Việt Nam. Nếu có những hạn chế trong tương lai, sinh viên du học diện F-1 sẽ bị ảnh hưởng vì họ không được miễn từ những hạn chế này.
 • Một tòa phúc thẩm cho phép quy luật mới về Gánh Nặng Xã Hội vẫn được áp dụng khi đương đương đơn xin thẻ xanh hoặc xin chiếu khán di dân Vào ngày 12 tháng Tám vừa qua, một tòa án phúc thẩm liên bang nói rằng quy luật mới về Gánh Nặng Xã Hội có thể được áp dụng tại các Tòa lãnh sự Hoa Kỳ và tại Sở Di Trú ở các tiểu bang, ngọai trừ ba tiểu bang là New York, Connecticut và Vermont.
 • Mới vào đầu tháng Tám, Sở Di Trú loan báo rằng cơ quan này sẽ ngưng áp dụng quy luật mới cho những đơn nhận trước ngày 29 tháng Bảy. Nhưng giờ đây, Sở Di Trú lại có quyền áp dụng quy luật mới kể trên cho tất cả những đơn xin thẻ xanh. Và điều này cũng cho thấy các tòa lãnh sự
 • Hoa Kỳ sẽ áp dụng quy luật mới. Tuy nhiên, Sở Di Trú và các tòa lãnh sự vẫn chưa loan báo về luật mới này.
 • Sở Di Trú sẵn sàng sa thải hai phần ba số nhân viên vì thiếu hụt ngân sách.
 • Ngày 12 tháng Tám: Sở Di Trú USCIS đang chuẩn bị sa thải khỏang hai phần ba số nhân viên vào cuối tháng Tám này vì quốc hội đã không thể đi đến thỏa thuận hồ sơ kích thích kinh tế vì đại dịch corona.
 • Sở Di Trú loan báo khỏang 13.400 đến 20.000 nhân viên sẽ bị cho nghỉ việc vào ngày 30 tháng Tám năm 2020 vì thiếu hụt ngân sách. Sở Di Trú đã yêu cầu quốc hội trợ cấp ngân sách 1 tỷ 200 triệu mỹ kim và số tiền này được kỳ vọng sẽ có qua chương trình trợ giúp vì đại dịch corona kế
 • tiếp. Nhưng sau hai tuần lễ thương thảo đã không đi đến giải pháp chung cuộc. Ông TT Trump đã ký một vài sắc lệnh hành pháp để chi những một số khỏan trong chương trình kích thích kinh tế, nhưng không bao gồm bất cứ khỏan tiền nào cho Sở Di Trú.
 • Điều chắc chắn sẽ xảy ra là những đơn di trú nộp cho Sở di trú sẽ bị giải quyết rất chậm kể từ nay, nhưng đơn bảo lãnh nên nộp càng sớm càng tốt để có ngày ưu tiên. Người bảo lãnh không nên chờ đợi cho đến khi Sở di trú trở lại họat động bình thường.
 • Lệ phí nộp đơn xin nhập tịch và những đơn di trú khác sẽ cao hơn trong tháng Mười
 • Nộp đơn xin những lợi ích di trú sẽ đắt hơn kể từ ngày 2 tháng Mười năm 2020 khi Sở Di Trú
 • USCIS bắt đầu tăng lệ phí. Kể từ tháng Mười, đơn xin Nhập Tịch và đơn xin Thẻ Xanh có thể được xem là quá cao đối với nhiều đương đơn.
 • Đơn xin Nhập Tịch sẽ tăng từ 640 mỹ kim lên 1.170 mỹ kim. Tương tự, có thể trong tháng Mười, Sở Di Trú sẽ cộng thêm phí phụ trội 10% cho tất cả các đơn di trú để có thể hòan lại 1 tỷ 200 triệu mỹ kim theo yêu cầu của quốc hội. Điều này sẽ tăng lệ đơn xin Nhập Tịch lên 1.287 mỹ kim. Nộp đơn xin Thẻ Xanh sẽ rẻ hơn 10 mỹ kim, từ 1.140 xuống còn 1.130 mỹ kim. Nhưng với 10% phí phụ trội, đơn này sẽ lên 1.243 mỹ kim, không kể lệ phí nếu xin Đơn Cho Phép Làm Việc (Employment Authorization) hoặc đơn xin Tạm Thời Xuất Cảnh (Advance Parole) trong khi chờ đợi đơn xin Thẻ Xanh được duyệt xét. Vào lúc này, trẻ em dưới 14 tuổi chỉ cần trả 750 mỹ kim cho đơn xin Thẻ Xanh, những kể từ tháng Mười, tất cả đương đơn sẽ trả giống lệ phí, bất kể ở tuổi nào.
 • Sở di trú nói rằng lệ phí sẽ tăng trung bình 20% để đắp vào những phí tổn họat động. Những lệ phí này mang lại khoảng 70% ngân sách cho cơ quan di trú này.
 • Lệ phí tăng đến vào thời điểm những người chưa phải là công dân đối diện với tình trạng mất việc trầm trọng vì đại dịch. Trong năm nay, hơn 50 triệu dân đang phải khai thất nghiệp. Tại tiểu bang California, ước tính có 688.000 người không phải là công dân đã bị mất việc làm trong
 • những tuần lễ đầu tiên của đại dịch, gây ảnh hưởng nặng nề nhất đối với phụ nữ di dân.
 • Ngân khỏan mới dùng để kích thích kinh tế của quốc hội sẽ cấp 1 tỷ 200 triệu mỹ kim tiền vay cho Sở Di Trú để thanh thỏa những phí tổn họat động. Khỏan nợ này sẽ được hòan trả qua khỏan phí phụ trội 10% sẽ cộng vào tất cả lệ phí đơn của Sở Di Trú sẽ được áp dụng bắt đầu từ tháng Mười.
 • Ông Trump và ông Biden có quan điểm khác nhau về di trú Tổng quát, ông Trump luôn luôn nghĩ đến việc giới hạn di trú hợp pháp và trục xuất tất cả di dân bất hợp pháp ra khỏi Hoa Kỳ. Đây là mục tiêu của ông kể từ khi đi vận động tranh cử vào năm 2016.
 • Trong suốt thời gian vận động tranh cử, ông Biden hứa rằng sẽ hủy bỏ nhiều chính sách đang được hành pháp hiện nay thi hành. Và ông sẽ đưa ra chương trình ủng hộ di dân của ông nếu đắc cử tổng thống. Ông nói rằng sẽ giúp cho những sinh viên cư trú bất hợp lệ có thể được trợ giúp của liên bang để đi học, và ủng hộ đạo luật có thể quốc tịch hóa những người này và hơn 11 triệu di dân đang sống ở Hoa Kỳ không có giấy tờ hợp pháp, bao gồm những người đến Hoa Kỳ đã là vị thành niên.
 • Trong tháng 11 sắp tới, sự lựa chọn sẽ rất rõ rệt về nghị trình di trú: Ông Trump chống di dân, hoặc ông Biden ủng hộ di dân.

Chính phủ Hoa Kỳ loan báo sẽ nhẹ nhàng hơn với lệnh cấm du lịch những diện H-1B và L1

Vào ngày 13 tháng Tám, chính phủ Hoa Kỳ nói rằng chiếu khán H-1B và L-1 hiện nay có thể được cấp cho những nhân viên đang cố gắng trở lại làm những việc trước đây tại Hoa Kỳ, cùngvị trí công việc với cùng công ty và cùng diện chiếu khán.

Điều này sẽ giúp cho các chủ nhân rất nhiều trong những công việc cần thiết như truyền thông, những dịch vụ khẩn cấp, năng lượng, dịch vụ hành chánh, thực phẩm và nông nghiệp, các cơ sởchính phủ, y tế và sức khỏe cộng đồng, kỹ nghệ thông tin, giao thông và hệ thống nước.

Những công nhân diện H-1B và L-1 kể trên cũng có thể đưa các thành viên trực hệ trong gia đình đi theo họ đến Hoa Kỳ.

Hỏi Đáp Di Trú

 • Hỏi: Nếu tôi nộp đơn xin Thẻ Xanh trứơc ngày 29 tháng Bảy, liệu quy luật mới về Gánh NặngXã Hội có áp dụng cho đơn của tôi không?
 • Đáp: Có. Sở Di Trú nói rằng quy luật mới về Gánh Nặng Xã Hội sẽ áp dụng cho những đơn có
  dấu mộc của bưu điện trước ngày 29 tháng Bảy.
 • Hỏi: Theo phán quyết mới nhất của tòa phúc thẩm ngày 12/8/2020 Sở Di Trú USCIS sẽ vẫn áp
  dụng quy luật mới về Gánh Nặng Xã Hội tại Hoa Kỳ trong tình trạng khẩn cấp về y tế quốc gia
  hiện nay ngoại trừ 3 tiểu bang: New York, Connecticut và Vermont. Còn những đương đơn xin
  chiếu khán di dân tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ thì sao? Liệu tòa lãnh sự có áp dụng đơn Gánh Nặng Xã Hội DS-5540 trong cuộc phỏng vấn không?
 • Đáp: Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nghe đến việc đơn DS-5540 được sử dụng tại Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ. Nhưng phán quyết của tòa phúc thẩm liên bang ngày 12/8/2020 sẽ khởi động việc ápdụng đơn DS-5540 trong tương lai gần.
  Hỏi: Quy luật bảo hiểm y tế còn thi hành không? Đương đơn cần chuẩn bị gì khi đi phỏng vấn?
  Đáp: Quy luật bảo hiểm y tế nhắm vào đương đơn xin chiếu khán di dân đang ở ngoại quốc, không thuộc quốc nội Hoa Kỳ nên các thẩm phán liên bang không có quyền ngăn chận. Nên chuẩn bị bằng chứng về tài chánh của người bảo lãnh sẳn sàng mua bảo hiểm y tế cho thân nhân trong vòng 30 ngày đầu tiên đến Mỹ.
 • Hỏi: Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ có thể gia hạn chiếu khán du học có chương trình học 100% online không nếu họ đã ghi danh học từ ngày 9 tháng Ba năm 2020?
 • Đáp: Vào lúc này, tòa lãnh sự chỉ có thể gia hạn chiếu khán du học cho những chương trình học không hòan tòan 100% online.

Share this post