Sở Di Trú Phổ Biến Hướng Dẫn Đặc Biệt Nếu Du Khách Muốn Xin Vào Trường Học – Lê Minh Hải

Sở Di Trú Phổ Biến Hướng Dẫn Đặc Biệt Nếu Du Khách Muốn Xin Vào Trường Học – Lê Minh Hải

(Robert Mullins International) Nếu một người đang có chiếu khán (visa) du lịch B-1/B-2 có được phép vào trường học không? Câu trả lời là không.

Trước khi ghi tên xin vào một khóa học tại một trường nào đó, những người đang có chiếu khán du lịch B-1 hoặc B-2 phải xin chuyển sang diện chiếu khán du học F-1.

Ghi tên đi học với diện chiếu khán B-1/B-2 sẽ gây hậu quả vi phạm diện chiếu khán. Những cá nhân trong diện B-1 hoặc B-2, nếu vi phạm diện chiếu khán phi di dân vì ghi tên – dù chỉ một môn học – sẽ không hợp lệ để gia hạn diện chiếu khán lọai B hoặc xin chuyển sang diện chiếu khán du học F-1.

Nếu quý vị đang ở trong diện chiếu khán phi di dân B-1 hoặc B-2 và muốn ghi tên đi học, qúy vị có thể nộp đơn xin chuyển sang diện du học F-1 nếu:

– Quý vị chưa từng ghi tên học bất cứ lớp nào;
– Diện chiếu khán của quý vị hiện tại chưa hết hạn; và
– Quý vị chưa làm việc tại Hoa Kỳ bất hợp lệ.
– Quý vị phải nộp đơn I-539, bao gồm lệ phí và những giấy tờ được yêu cầu.
– Quý vị phải duy trì tình trạng hợp lệ của chiếu khán B-1 hoặc B-2 trong khi đơn I-539 của quý vị đang được duyệt xét.

Quý vị sẽ cần phải nộp một đơn I-539 thứ hai, với lệ phí riêng, để yêu cầu gia hạn diện chiếu khán B-1 hoặc B-2 nếu diện hiện tại của qúy vị sẽ hết hạn hơn 30 ngày trước ngày bắt đầu chương trình học của diện du học F-1.

Nếu ngày bắt đầu chương trình học cho diện F-1 bị hoãn lại cho đến niên học sau hoặc khóa học sau vì Sở Di Trú chưa quyết định về đơn xin chuyển diện du học I-539 trước ngày khai giảng chương trình học của diện F-1 như đã định, thì quý vị phải nộp đơn chuyển diện I-539 thứ hai để lấp khoảng thời gian thiếu hụt khi diện chiếu khán hiện tại hết hạn và thời gian cần có 30 ngày trước ngày bắt đầu chương trình học mới F-1.

Xin gia hạn diện chiếu khán B-1 hoặc B-2 khi quý vị đang ở Hoa Kỳ và chuyển diện B-1 hoặc B-2 sang diện du học F-1 là hai thủ tục duyệt xét khác nhau, vì thế quý vị cần phải phải nộp lệ phí đơn khác nhau.

Nếu quý vị ghi danh học trước khi đơn I-539 xin chuyển diện được chấp thuận, quý vị sẽ được xem là bất hợp lệ để chuyển diện B-1 hoặc B-2 sang diện du học F-1.

Nếu quý vị nộp đơn xin gia hạn diện chiếu khán B-1/B-2 và quý vị đã ghi danh học, Sở Di Trú sẽ từ chối yêu cầu xin gia hạn vì quý vị đã vi phạm quy định của chiếu khán mà quý vị đang có.

Du Khách Thuộc Diện B-1/B-2 Muốn Ghi Danh Học

Có một điểm rất quan trọng cần quan tâm như sau: Diện chiếu khán du lịch B-1/B-2 và loại chiếu khán ngắn hạn và khi quý vị nhập cảnh một phi trường ở Hoa Kỳ, điều cần minh bạch với nhân viên Kiểm Soát Biên Phòng Và Thuế Quan (tức Custom and Border Patrol – CBP) rằng ý định của quý vị chỉ ở ngắn hạn – không ở dài hạn. Nếu nhân viên CBP cảm thấy rằng ý định của quý vị sẽ ở dài hạn, điều có thể xảy ra là quý vị sẽ không được nhập cảnh Hoa Kỳ, và quý vị sẽ được xếp đặt để trở về Việt Nam trong một chuyến bay kế tiếp.

Làm sao nhân viên CBP có thể biết nếu quý vị có ý định ở Hoa Kỳ ngắn hạn, theo diện chiếu khán du lịch B-1/B-2, hoặc nếu quý vị có ý định ở lại vài năm bằng cách chuyển sang diện du học F-1?

Nhân viên CBP có thể chuyển quý vị qua phần Kiểm Tra Lần Hai để kiểm soát hành lý của quý vị. Liệu số hành lý của quý vị có cho thấy ý định của quý vị chỉ ở lại ngắn hạn không? (tức chỉ có một hành lý gửi kích thước trung bình và một túi xách tay kích thường bình thường). Hoặc hành lý của quý vị có chỉ dấu cho thấy một kế họach sẽ ở dài hạn? (Hai hành lý gửi rất to và nặng, cộng thêm một túi xách tay cũng nặng và to).

Những vật liệu mà quý vị mang theo trong hành lý gẽ nói lên ý định ở lại ngắn hạn hay dài hạn. Liệu quần áo có chỉ đủ dùng cho thời gian ngắn hạn? Hoặc quần áo sẽ đủ dùng cho những mùa khác nhau ở Hoa Kỳ?

Sau đây là những đồ dùng sẽ làm cho nhân viên CBP nghi ngờ ý định ở lại ngắn hạn của qúy vị: Một con thú đồ chơi nhồi bông để ngủ chung. Nhiều khung ảnh chụp các thành viên trong gia đình. Rất nhiều hồ sơ học vấn để có thể nộp đơn xin học ở Hoa Kỳ. Sách vở và sách hướng dẫn việc ghi danh học. Rất nhiều mỹ phẩm và những đồ dùng cho lễ cưới. Những tin nhắn trong điện thoại cầm tay hoặc máy điện toán xách tay gửi cho bạn bè ở Việt Nam (chẳng hạn như: “tạm biệt một vài năm nhé” hoặc nhắn cho bạn bè ở Hoa Kỳ rằng “Sớm gặp bạn trong thời gian ở lại lâu dài”….

Tóm lại: Không có điều gì sai khi quyết định chuyển diện du lịch B-1 hoặc B-2 sang diện du học F-1 sau khi qúy vị đến Hoa Kỳ, nhưng khi vào thời điểm nhập cảnh, quý vị cần minh bạch với nhân viên CBP ở phi trường nhập cảnh rằng là một người có chiếu khán du lịch B-1/B-2, quý vị chỉ có ý định thăm viếng trong thời gian ngắn hạn mà thôi.

Hỏi Đáp Di Trú

– Hỏi: Khi tôi đến Hoa Kỳ, nhân viên Kiểm Soát Biên Phòng Và Thuế Quan (CBP) chấp thuận cho tôi ở lại trong ba tháng với chiếu khán B1/B2. Nhưng chiếu khán của tôi đã hết hạn. Tôi có thể nộp đơn xin chiếu khán du học F-1 bây giờ được không?

– Đáp: Vì chiếu khán du lịch B1/B2 của quý vị đã hết hạn, quý vị hiện nay không còn diện du lịch hợp lệ nữa, vì thế quý vị không thể nộp đơn xin chuyển sang diện du học F-1. Quý vị phải rời khỏi Hoa Kỳ ngay bây giờ.

– Hỏi: Nếu tôi có thể chuyển diện chiếu khán du lịch B1/B2 qua diện chiếu khán du học F-1, vậy thì chiếu khán du học F-1 bao lâu mới hết hạn?

– Đáp: Sở Di Trú thường nói rằng giá trị hiệu lực của chiếu khán du học là “Suốt Thời Gian Học”. Điều này có nghĩa là bốn năm nếu quý vị đang học chương trình cử nhân.

– Hỏi: Khả năng Anh ngữ của tôi hơi giới hạn. Nếu sau bốn năm tôi không thể hoàn tất chương trình cử nhân thì sao?

– Đáp: Nếu quý vị cần gia hạn thời gian ở lại để hoàn tất khóa học phải hòan tất hoặc những lý do về sức khỏe, quý vị và Nhân Viên Trường Học Có Trách Nhiệm nơi trường đang theo học nên gửi đơn I-538 đến Sở Di Trú ít nhất 30 ngày trước khi hoàn tất khóa học được ghi trên đơn I-20.

Share this post