Sợi Tóc – Thạch Lam

Đôi nét về tiểu sử nhà văn Thạch Lam Nhà văn Thạch Lam, tên thật là Nguyễn Tường Vinh (1910 – 1942), sau đó đổi tên thành Nguyễn Tường Lân và lấy bút danh là Thạch Lam. Nguyên quán của ông là tại Hà Nội, ông sống trong một gia đình công chức gốc quan lại trong giai đoạn đất nước sa sút. Cha của ông là Nguyễn Tường Nhu, sinh năm 1881, là một người thông thạo cả chữ Hán và chữ Pháp, làm thông phán Tòa Sứ. Mẹ của Thạch Lam là bà Lê Thị Sâm, con gái … Continue reading Sợi Tóc – Thạch Lam