Sự Khác Biệt Giữa Cách Mạng, Chính Trị Và Đảo Chánh – Trần Mộng Lâm

Nhiều người hay kết án một cách vu vơ: Ông ấy làm Chính Trị salon, chỉ đánh võ mồm. Thực ra, nếu hiểu biết hơn, thì không nên nói như vậy. Người ta có những định nghĩa sau này:

Cách Mạng: chữ Pháp Révolution: Là một cuộc thay đổi tất cả những cơ cấu chính trị một xã hội. Một cuộc Cách Mạng cần sự tham dự của toàn thể các phần tử trong cái xã hội đó. Một cuộc Cách Mạng là một chối bỏ dữ dội nền chính trị và xã hội hiện hành (changement profond des structures politiques d’un Etat. Généralement, la Révolution procède d’une rupture violente de l’ordre politique et social existant)

Đảo Chánh: Còn gọi là Coup d’État hay Putsch: Một nhóm người đòi hỏi thay đổi cục bộ bộ máy chính quyền: Mouvement de masse oú d’importants segments de la populationsonts actifs dans le processus de changement.

Đấu tranh Chính Trị: Thí dụ cuộc tranh đấu cho Dân Chủ, Nhân Quyền, Dân Quyền: Trong tình trạnh hiện tại, là những cố gắng để là chuyển động một cách từ từ (Processus de transitions de régimes autoritaires à des régimes démocratiques) trong đó có sự tham dự của các người đối lập, đảng đối lập, nghiệp đoàn, các nhà viết báo, các dư luận viên…v..v.

Hiểu như vậy được thì sẽ không còn tranh cãi trên Mạng mà nhiều khi chưởi bới nhau bằng các chữ hô tục. Không thể kết án một cách hồ đồ người khác, chỉ vì họ không ở trong hàng ngũ của mình. Mỗi một người trong chúng ta phải chọn làm người đấu tranh, người làm đảo chánh hay người làm Cách Mạng, tùy theo phương tiện, chỗ đứng và ý chí của mình.Trong t ình tr ạng ng ày nay, ngư ời Việt Nam trong và ngoài nước rất phức tạp, người theo phe này, kẻ theo phe khác nhưng hình như mọi người chưa chấp nhận việc ấy, cứ cho rằng anh là người Việt Nam, thì anh phải suy nghĩ như tôi. Trong thực tế, thì kẻ Nam, người Bắc, sự học hành có khác nhau, văn hóa có khác nhau, bạn bè, bà con, kẻ còn sống, người đã chết trong cuộc chiến vừa qua cũng không ai giống ai, làm sao có sự chỉ cần căn cứ vào hai chữ Việt Nam là đủ. Bới vậy cho nên việc ông A công kích bà B là phản động, là CS nằm vùng,, thì cũng không sao, nhưng có vẻ hẹp hòi, và buốn cười nữa, vì chúng ta phải học hỏi nhiều, mới trưởng thành về Chính Trị, nói theo nghĩa rộng của môn học này.

Trong khi chờ đôi, đất nước ta, dân tộc ta, vẫn còn như nằm trên chảo sôi, lửa đỏ. Nguy cơ bị Hán Hóa, đã đành, mà nguy cơ chìm dưới mặt nước, vài chục năm nữa, sẽ không còn đồng bằng sông Củu Long!!! Chưa thấy một tín hiệu nào phấn khởi nhìn thấy trong tương lai.

Trần Mộng Lâm.

Share this post