Tập Thể Dục Giúp Trẻ Em Bỏ Thuốc Lá Nhiều Hơn – Trần Mạnh Ngô

Tập Thể Dục Giúp Trẻ Em Bỏ Thuốc Lá Nhiều Hơn – Trần Mạnh Ngô

Trẻ em trai giảm hút thuốc lá khi năng tập thể dục nhiều hơn. Ts Kimberly Hom và các đồng nghiệp thuộc Đại Học Y Khoa West Virginia trình bày kết quả nghiên cứu đăng trong báo Pediatric hồi tháng 10, 2011. Trẻ em bỏ hút thuốc lá trong vòng 6 tháng mà còn tập thể dục thêm 6 tháng sẽ bỏ hút thuốc lá tỉ lệ cao hơn gấp 2 lần.

Tập thể dục giúp trẻ em trai giảm triệu chứng ghiền thuốc lá.

Trẻ em ở vùng West Virginia có tỉ lệ hút thuốc lá cao nhất và tỉ lệ tập thể dục thấp nhất. Vùng đồi núi này có thể là nguyên nhân khiến cho trẻ em ít tập thể dục hơn ở những nơi khác nước Mỹ.

Theo Smoking and Kids (www.tobaccofreekids.org) thì mỗi ngày ở Mỹ có 4,000 trẻ em lần đầu tiên thử hút thuốc lá, và mỗi ngày có 1000 trẻ em dưới 18 tuổi hút thuốc lá thường xuyên mỗi ngàỵ

Mỗi năm có khoảng 400,00 trẻ em còn ít tuổi ở Mỹ hút thuốc lá hàng ngày.
Khoảng 90% người lớn hút thuốc lá là những người khi còn nhỏ tuổi đã tập tành hút thuốc lá.

Khoảng 20.1% sinh viên rời trường trung học còn hút thuốc lá.

Khoảng 1/3 người còn trẻ chết yểu vì bệnh do hút thuốc lá.

Share this post