Tháng Tư Lại Về, Em Còn Nhớ – Mường Giang

Tháng Tư Lại Về, Em Còn Nhớ – Mường Giang

Gửi tâm vô lệ, phạm hoài hương, uyên nguyên, phạm đình thừa, mặc nhân thế, các ngô, thọ trần, xuân an, tiếp sĩ trường, cát biển, trâm kha, thiếu khanh, ngô trúc khánh, dung, nhật nguyễn, đức nguyễn, phạm hòa…

tháng Tư năm đó, mình chia cách
em ở Nha Trang, giặc chiếm rồi
ta kẹt thành Phan, ngong ngóng đợi
từng đoàn di tản, mịt mù khơi

nhưng khói lửa tàn, mình cũng vẫn
mỗi người một ngã, cách mười phương
ta theo định mệnh, nai xiềng xích
em nổi trôi trong cảnh đoạn trường

nước mất, nhà tan, đời nghiệt ngã
ai còn ai mất, lạc hà phương?
chỉ còn mê muội tìm trong gió
hình bóng em qua vạn nẻo đường

gặp bước khốn cùng, đành trốn chạy
thầm mong phút cuối được tin nhau
cho dù đã trở thành thiên cổ
hay vẫn còn đang lạc chốn nào

mấy chục năm xa, trường lớp cũ
cũng là phút cuối biệt tri âm
cố nhân giờ chỉ là hư ảnh
theo bước ta qua nẻo thăng trầm

tháng Tư năm đó mình còn hẹn
sẽ hội ngộ nhau để gởi trao
tất cả tâm tình thời mộng mị
vui buồn, kỷ niệm lẫn thương đau

nhưng em sẽ chẳng bao giờ tới
binh lửa, gia phong hoặc đổi dời?
buổi trước em từng quen lỗi hẹn
thì nay lần nữa, cũng thế thôi.

Share this post