Thẻ Medicare Mới – Yến Tuyết

Hỏi: Tôi thấy quảng cáo của Center of Medicare and Medicaid trên TV cho biết thẻ Medicare sẽ được đổi mới trong năm 2018. Xin cho biết thẻ này có hình thức và nội dụng ra sao? Lúc nào thẻ Medicare mới sẽ được gởi đến người có Medicare cho chúng tôi lúc nào vì bây giờ đã tháng Ba rồi mà tôi chưa nhận được.

Đáp: Văn phòng phụ trách Bảo Hiểm Medicare và Medicaid (Center of Medicare and Medicaid Services) thuộc Bộ Y Tế Liên Bang (Department of Health and Human Service) có văn phòng đăt tại Baltimore, tiểu bang Maryland, từ năm ngoái đã bắt đầu chiến dịch thông báo qua hệ thống truyền thông cho những người đang có Medicare biết tin về việc thay đổi thẻ Medicare mới.

Riêng tại tiểu bang California, những thẻ Medicare mới sẽ bắt đầu được cơ quan nói trên gởi ra trong thời gian từ đầu tháng Tư, 2018 cho đến cuối tháng Sáu, 2018.

Tất cả những ai có Medicare lần đầu tiên vào tháng Tư, 2018 hay sau đó, đương nhiên cũng sẽ nhận được thẻ mới.

Thư gởi cho những người có Medicare liên quan đến thẻ mới sẽ bằng Anh ngữ, hay bằng tiếng Tây Ban Nha, bao gồm một lá thư giải thích nội dung của thẻ này, bên cạnh một thẻ Medicare mới của quý vị.

Trong thư giải thích lý do đổi thẻ Medicare mới, chính phủ cho biết là pháp luật đòi hỏi cơ quan Medicare phải lấy số An Sinh Xã Hội ra khỏi thẻ Medicare trong mục đích bảo vệ thông tin cá nhân của người có bảo hiểm này.

Thẻ Medicare mới sẽ được in trên giấy trắng cứng, ở trên cùng có màu xanh đậm in hàng chữ trắng Medicare Health Insurance, bên cạnh hình con chim ó, và sẽ không in số điện thoại của Medicare.

Dưới tên của người nhận, số An Sinh Xã Hội của quý vị sẽ không còn xuất hiện trên thẻ đó nữa, thay vào đó, mỗi thẻ sẽ có một mã số ID riêng gồm một chuỗi các mẫu tư A, B, C, D… và các con số.

Phần dưới cùng của thẻ mới sẽ in ngày hiệu lực (coverage starts) của Phần A (trả cho bệnh viện – Hospital) và Phần B (trả cho các dịch vụ y tế ở ngoài bệnh viện – Medical).

Tất cả những ai đang và sắp có Medicare cần cập-nhật-hóa địa chỉ hiện tại của mình cho Sở An Sinh Xã Hội càng sớm càng tốt bằng cách gọi số 800-772-1213.

Chú ý:

Để đề phòng những sự lừa gạt của kẻ gian, quý vị nên cảnh giác rằng Medicare hay Sở An Sinh Xã Hội không bao giờ tự động gọi điện thoại cho quý vị để lấy tin tức cá nhân.

Thẻ Medicare của người đủ điều kiện hưởng bảo hiểm này do chính phủ gửi miễn phí cho quý vị và xin đừng trả lệ phí cho bất cứ cá nhân hay văn phòng nào hứa hẹn họ sẽ giúp quý vị có được thẻ này sớm cả.

Việc gởi thẻ Medicare mới đến người thụ hưởng cần thời gian để thực hiện, do đó, người có Medicare sẽ lần lượt nhận được thẻ Medicare vào những thời gian khác nhau (ngay cả hai vợ chồng ở cùng nhà cũng có thể không nhận thẻ Medicare mới cùng một ngày).

Sau khi nhận thẻ Medicare mới, quý vị nên sử dụng nó ngay, và nên xé/cắt bỏ thẻ Medicare cũ (nếu chưa nhận được thẻ Medicare mới, quý vị có thể tiếp tuc dùng thẻ cũ).

Quý vị luôn luôn bảo vệ thẻ Medicare của mình như thẻ tín dụng và không nên chia sẻ tin tức cá nhân trên thẻ cho bất cứ người lạ mặt nào.

Các nơi và người cung cấp dịch vụ như bác sĩ và bệnh viện… đã được Medicare thông báo về thẻ Medicare mới được thay thế cho thẻ cũ, tuy nhiên họ có thể tiếp tục nhận thẻ Medicare cũ cho đến cuối năm 2019 là thời hạn chót. Kể từ tháng Giêng năm 2020 trở đi, họ sẽ không còn nhận thẻ cũ nữa.

Sau khi nhận thẻ Medicare mới, nếu quý vị đang ghi tên vào một chương trình Medicare quản lý tư MAPD (HMO hay PPO), quí vị vẫn tiếp tục sử dụng thẻ thành viên của chương trình HMO hay PPO đó.

Quý vị chỉ dùng thẻ Medicare mới trong trường hợp muốn chuyển đổi qua một chương trình thuốc Phần D khác hay một chương trình MAPD khác mà thôi.

Để biết thêm tin tức về Medicare hay về Thẻ Medicare mới này, xin quý vị liên lạc Medicare ở số điện thoại 1-800-633-4227 hay vào website: “Medicare.gov”.

Quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare HICAP ở số điện thoại (714)560-0035.

Yến Tuyết là cố vấn Medicare có ghi danh với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), của cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging – Southern California.

Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi, vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân Quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thọai tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8AM-4:30PM, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hay gọi Medicare 1-800-633-4227 có nhân viên tiếng Việt giúp quí vị 24 giờ/ngày, bảy ngày một tuần.

Quý độc giả ở ngoài Quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.

Share this post