Theo Dõi Các Diễn Tiến Của Corona Tại Đây – p324530

Theo Dõi Các Diễn Tiến Của Corona Tại Đây – p324530

(TVVN.ORG) The Center for Systems Science and Engineering có một vũ khí rất lợi hại dùng dữ liệu từ World Health Organization, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh của Hoa Kỳ, của Trung Cộng, của Châu Âu để theo dõi các diễn tiến của Coronavirus.

Mời mọi người xem tại đây:

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Share this post