Thứ Bảy 24 Tây tháng Sáu 2017: Lớp eBay Căn Bản

Thứ Bảy 24 Tây tháng Sáu 2017: Lớp eBay Căn Bản

Cách Mua và Bán trên eBay

Ghi danh gia nhập eBay
Ghi danh mở trương mục nhà băng PayPal
Nhận và trả tiền qua PayPal

Mua

Cách thức tìm mua hàng giá rẻ
Cách mua hàng “Buy It Now”
Cách mua hàng đấu giá (Auction)

Bán

Bán hàng (cũ hoặc mới) trên eBay
Chỉ dẫn cách chụp hình hay tìm lấy hình để mang vào eBay
Chỉ dẫn kỹ thuật bán hàng “đúng giá” hay bán theo phương pháp đấu giá để thu về lợi nhuận tối đa

Giảng viên: 21 năm kinh nghiệm mua bán trên eBay.

Thời gian: 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều thứ Bảy 24 Tây tháng Sáu 2017

Địa điểm: 14550 Magnolia St. # 205 WEstminster CA 92683

Học phí tượng trưng: 25 đô la.

Ghi danh: 714-893-3043

Share this post

2 thoughts on “Thứ Bảy 24 Tây tháng Sáu 2017: Lớp eBay Căn Bản