Thứ Năm 2 Tây tháng Ba 2017: Giới Thiệu Photoshop MIỄN PHÍ

Thứ Năm 2 Tây tháng Ba 2017: Giới Thiệu Photoshop MIỄN PHÍ

Là một trong loạt sinh hoạt đặc biệt mừng Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu có hội trường và các phòng sinh hoạt mới, xin hân hạnh giới thiệu một buổi giới thiệu Photoshop.

Đề tài: Photoshop căn bản. Dùng Photoshop để làm gì? Lợi và hại của Photoshop.

Thời gian: Buổi giới thiệu Photoshop căn bản nhằm ngày thứ Năm, 2 Tây tháng Ba, 2017, vào lúc 6 giờ chiều đến 8 giờ tối tại hội trường mới của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, 14550 Magnolia Ste. 205-206, Westminster, CA 92683.

Xin liên lạc số (714) 893-3043 để ghi danh tham dự miễn phí.

Share this post