Thứ Sáu 1 Tây tháng Mười Hai, 2017: Lớp ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC

LỚP ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TIẾNG TÂY BAN NHA MIỄN PHÍ của GS Trần C. Trí (UC Irvine)

Chủ đề: ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC

Thời gian: Thứ Sáu, 2 tháng Mười Hai, 2017 từ 4:30 chiều đến 6:30 chiều

Địa điểm: Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, 14550 Magnolia St. #205, Westminster, CA 92683

Liên lạc: (714) 893-3043 hoặc [email protected] để ghi danh

Share this post