Tiền Cứu Trợ, Nhận Được, Không Nhân Được, Chưa Nhận Được – Nguyễn Xuân Hiệp

Tiền Cứu Trợ, Nhận Được, Không Nhân Được, Chưa Nhận Được – Nguyễn Xuân Hiệp

Trong một tuần qua trên toàn nước Mỹ có khoảng 80 triệu người đã nhận được tiền cứu trợ cuả chính phủ. Còn khoảng 60 triệu người chưa nhận được tiền và có nhiều người sẽ không nhận được tiền.

Nhiều người Việt chúng ta đã nhận được tiền. Chúc mừng cho quý vị nào đã nhận được tiền sớm!

NHẬN ĐƯỢC TIỀN

Những người được nhận tiền sớm phần lớn nằm trong các trường hợp sau đây:

* Những người về hưu nhận tiền hưu SSA hoặc nhận SSA + SSI

* Những người đã khai thuế năm 2018 hay 2019, được trả lại tiền thuế, và có cho Sở Thuế trương mục ngân hàng (bank account).

Các trường hợp kể trên tiền sẽ tự động vào trương mục ngân hàng cuả họ và họ không cần phải làm gì cả

KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TIỀN

Những người không nhận được tiền nằm trong các trường hợp sau:

* Những người có lợi tức cao: Cá nhân làm trên $99,000/năm hay vợ chồng làm trên $198,000/năm (lợi tức đã điều chỉnh hay Adjusted Gross Income trong tờ khai thuế)

* Những người chủ gia đình (Head of Household) như cha nuôi con sau khi ly dị, mẹ nuôi con sau khi ly dị… có lợi tức đã điều chỉnh trên $136.500/năm.

* Những người chưa có Thẻ Xanh (Green Card) và Số Xã Hội (Social Security Number). Thiếu 1 trong 2 thẻ trên sẽ không đủ điều kiện để được nhận tiền.

* Những người phụ thuộc (dependent) vào người khác trong tờ khai thuế. Nếu một người nào đó như ông bà, cha mẹ, anh em… khi khai thuế đã ghi tên bạn (claim) là dependent cuả họ lúc họ khai thuế thì bạn sẽ không được nhận tiền.

* Những em trên 16 tuổi hoặc sinh viên và phụ thuộc vào (dependent) cha mẹ, ông bà, hay anh em… trong hồ sơ thuế cuả họ. Dù cho các em có đi làm và khai thuế riêng trong năm 2018 hay năm 2019 cũng không được món tiền $1200.

Đồng thời cha mẹ em cũng không được thêm món tiền $500.

Ví dụ: Gia đình 2 vợ chồng và 2 con 19 và 15 tuổi. Hai vợ chồng sẽ nhận được $1200 + $1200 + $500 ( cho em 15 tuổi). Em 19 tuổi không được tiền.

* Những vị lớn tuổi sống với con mình hay không sống với con mình nhưng khi con mình khai thuế claim mình là dependent sẽ không được nhận tiền.

* Những bé sơ sinh, sinh vào năm 2020. Cha mẹ sẽ không nhận được số tiền $500. Chỉ tính những cháu sinh năm 2019 trở về trước.

CHƯA NHẬN ĐƯỢC TIỀN

Nhiều người chưa nhận được tiền trong tuần qua rất nôn nóng khi thấy những người quen đã nhận được tiền rồi mà mình chưa có. Những người này có thể nằm trong các trường hợp sau.

* Những người lãnh SSI (tiền già) hoặc SSDI (tiền bệnh). Những người này không phải điền đơn gì cả và sẽ được nhận tiền nhưng hơi chậm hơn khoảng vào đầu tháng 5, 2020.

* Những người có khai thuế năm 2018 hay 2019 nhưng không cho Sở Thuế trương mục ngân hàng sẽ được gởi check về nhà qua đường bưu điện theo điạ chỉ cuả mình nên chậm hơn.

* Những người có khai thuế năm 2018 hay 2019 có trương mục ngân hàng với Sở Thuế nhưng phải đóng lại tiền thuế. Sở thuế sẽ không dùng trương mục ngân hàng có sẵn cuả quý vị để gởi tiền cho quý vị dù họ đã vào trương mục này để rút tiền dóng thuế cuả quý vị ra!

Trong trường hợp này, quý vị phải vào website IRS.gov rồi vào “Get My Payment” để cho lại số trương mục ngân hàng cho Sở Thuế để Sở Thuế gởi tiền vào đó.

* Những người khai thuế qua các công ty khai thuế như H&R Block hay TurboTax sẽ nhận tiền chậm hơn.

* Những người khai thuế 2018, 2019 rồi nhưng lại đóng trương mục ngân hàng cuả mình sẽ nhận tiền trễ hơn qua đường bưu điện.

* Những người vì lợi tức thấp dưới $12.200/năm hay 24.400/năm (cho cặp vợ chồng), họ không phải khai thuế hằng năm nên họ phải vào website IRS.gov rồi vào Non-Filers: Enter Payment Info Here để khai và cung cấp thông tin, bank account, điạ chỉ…sẽ nhận tiền chậm hơn.

MUỐN BIẾT TÌNH TRẠNG TIỀN CUẢ MÌNH

Cuối cùng, muốn biết tình trạng về số tiền mình ra sao, quý vị vào trang mạng sau đây, điền vào các câu hỏi, Sở Thuế sẽ cho quý vị biết ngay.

IRS.gov xong vào Get My Payment

Một điều đáng lưu ý là số tiền này chính phủ cho mà không cần khai thuế trong kỳ thuế năm 2020.

Nhờ quý vị phổ biến tin này rộng rãi trong cộng đồng Việt chúng ta. Xin cám ơn.

TB: Hiện nay Dân Biểu Ro Khanna (CA) và Dân Biểu Tim Ryan (OH) đang cho ra món tiền cứu trợ thứ hai. Món cứu trợ này sẽ cho mỗi người trên 16 tuổi và hội đủ điều kiện như bị thất nghiệp vì coronavirus… nhận $2000/tháng trong vòng 6 tháng. Đây mới là dự luật chưa thành luật. Chúng ta chờ xem.

Chúc quý vị may mắn nhận tiền sớm.

Mến,

Nguyễn Xuân Hiệp

Share this post