Tiếng Dao Đâm – Cái Bóng Hư Vô

Tiếng Dao Đâm – Cái Bóng Hư Vô

Đời ném ta vô những đấu trường.
Vào sinh ra tử khắp muôn phương.
Còn người lại đóng vai khán giả.
Cổ võ tưng bừng chẳng xót thương.

Đời chém. lưng ta vạn vết bầm.
Người chém. tim ta thật nhẫn tâm.
Nhân tình thế thái đầy đen đỏ.
Miệng thì đạo đức, bụng “dao găm”.

Đời đóng lên người vạn vết đinh.
Ai khoác lên ai áo bạc tình.
Để rồi phiêu lãng vào quên lãng
Dấu kín trong tim một bóng hình.

Đời đóng lên người vạn vết doi.
Người đóng vào ta dấu hận đời.
Từ ngoài da thịt vào xương tủy.
Nghe buốt tâm can lạnh cả người.

Đời chém lên người vạn vết dao.
Người rót vào ta tiếng ngọt ngào.
Sao nghe âm điệu đầy ngao ngán.
Như tiếng thở dài trong ngán ngao.

Đời chém lên người vạn nhát gươm
Nhát gươm hai lưỡi của tình thương.
Sao người lại rót vào tâm thức.
Những tiếng đam mê lẫn chán chường.

Tiếng vọng
Đời gọi ta bằng tiếng lặng câm.
Người gọi ta bằng tiếng gọi thầm.
Tiếng gọi chưa vang thì đã tắt.
Tiếng gọi thầm hay tiếng dao đâm !

Share this post