Tin Tức Về Việc Phát Hành: Tù Binh Và Hòa Bình

Tin Tức Về Việc Phát Hành: Tù Binh Và Hòa Bình

Tác giả: Phan Nhật Nam. Hồi ức về Chiến Tranh Việt Nam của một người Miền Nam Việt Nam

Đây là cuộc chiến Việt Nam mà ít người được biết, hiểu, hay mục kích

Với lời giới thiệu của Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ James Webb

Xin liên lạc với Cô Jacqline Barnes, (410) 295-1028, [email protected]

Các cuộc thảo luận tại Hoa Kỳ về Chiến Tranh Việt Nam có xu hướng làm mờ nhạt giai đoạn từ năm 1972 đến cuộc tổng tấn công cuối của Miền Bắc vào năm 1975. Nhưng trên chiến trường, đó là thời điểm tàn bạo đối với đồng minh Nam Việt Nam của Hoa Kỳ trong lúc một cuộc đàm phán ngoại giao gay go được tiến hành trước thực tế ngày càng rõ là người Mỹ đã bỏ rơi họ.

Trong “Hòa Bình Và Tù Nhân Chiến Tranh”, được viết ngay khi các sự kiện đang xẩy ra, Nhà Văn Phan Nhật Nam qua một lăng kính đặc thù giúp người đọc thấy được cuộc chiến khắc nghiệt sau khi quân đội Mỹ rút lui và nỗi tuyệt vọng của Miền Nam trước nỗ lực ngăn chặn chiến thắng cuối cùng của Cộng Sản. Ít người cầm bút có thể viết nên những trang sử tương tự. Nhà văn Phan Nhật Nam đã chứng kiến ​​cuộc chiến trong nhiều năm từ cái nhìn của một người lính cầm súng trong binh chủng Nhảy Dù và  phóng viên chiến trường được nể trọng của miền Nam Việt Nam, và 14 năm sau cuộc chiến là một tù nhân trong các trại tù cải tạo nổi tiếng của Hà Nội, trong đó có 8 năm ông bị biệt giam. Sau cuộc chiến, mai danh ẩn tích là số phận và chọn lựa của Phan Nhật Nam cả ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhưng giờ đây, một trong những tác phẩm quan trọng của ông được ấn hành và do Thượng Nghị Sĩ James Webb, là cựu chiến binh TQLC với nhiều huy chương trong chiến tranh VN, giới thiệu trang trọng. Ông James Webb mô tả tác phẩm sống động này là “một cái nhìn nguyên bản bị đóng băng trong thời gian, không phô diễn thái quá hay kết hợp những hiểu biết được hồi tưởng lầm lẫn”. Quan sát của Nhà văn Phan Nhật Nam làm rõ ý nghĩa cái kết thúc của Miền Nam được dự báo trước với những sự kiện bi thảm, trên chiến trường cũng như nỗi thất vọng khi đàm phán với một đối thủ độc ác trong lúc bị đồng minh hàng đầu bỏ rơi.

Độc giả sẽ thấy cuốn sách vừa mang lại những điều mới lạ cũng như quan ngại, những quan sát của người viết cho đến nay vẫn bị lãng quên trong hầu hết các trang sử về Chiến tranh Việt Nam.

Phan Nhật Nam là một quân nhân, một nhà văn tên tuổi và một nhà bình luận chính trị. Tốt nghiệp trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, ngôi trường tại Miền Nam có thể so sánh với West Point. Trong cuộc chiến, Phan Nhật Nam là người lính trận Mũ Đỏ hơn 8 năm, một sư đoàn dù tinh nhuệ của miền Nam Việt Nam và sau đó trở thành phóng viên chiến trường tăm tiếng của Miền Nam. Sau ngày cộng sản tiếp quản Miền Nam 1975, ông bị giam trong “trại cải tạo” nổi tiếng của Hà Nội trong 14 năm, với 8 năm biệt giam. Ông di cư sang Hoa Kỳ năm 1993 theo Chương trình Ra đi Trật tự (Orderly Departure Program), tuy vậy Ông không ngừng viết và nói về cuộc chiến cũng như hậu quả của nó. Nhà văn Phan Nhật Nam là một trong những tiếng nói có tầm ảnh hưởng lớn từ cộng đồng người Việt hải ngoại.

Nguyên Thượng Nghị Sĩ James Webb đã từng tham chiến tại chiến trường VN trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Ông được nhận nhiều huy chương cao quý của Hải Quân Hoa Kỳ như Navy Cross, Silver Star, 2 Bronze Stars, và 2 Purple Hurts. Ông là tác giả của 10 tác phẩm, trong đó có tiểu thuyết kinh điển Fields of Fire về cuộc chiến Việt Nam. Ông cũng là nhà báo đi và viết nhiều, từng nhận giải Emmy Quốc gia cho chương trình truyền hình năm 1983 về Thủy Quân Lục Chiến ở Beirut, Lebanon, và là phóng viên chuyên nghiệp tại Afghanistan năm 2004. Trong chính quyền Hoa Kỳ, ông từng là cố vấn nhiều ủy ban tại Hạ viện, và nắm nhiều chức vụ quan trọng như phụ tá bộ trưởng Quốc Phòng và bộ trưởng Hải Quân trong chính phủ Reagan, và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc tiểu bang Virginia.

___________________________________

NHÀ XUẤT BẢN: HỌC VIỆN HẢI QUÂN HOA KỲ

Ấn Hành: 15 Tháng 9, 2020

ISBN: 9781682476147

Giá Sách Bìa Cứng: $24.95

240 Pages | 6 x 9 in

www.usni.org/books

FOR IMMEDIATE RELEASE

Contact: Jacqline Barnes, (410) 295-1028, [email protected]

This is the Vietnam War that few people know, understand, or have even been exposed to Peace and Prisoners of War

A South Vietnamese Memoir of the Vietnam War By Phan Nhat Nam;Introduction by Senator James Webb

American discussions of the Vietnam War tend to gloss over the period from 1972 to the final North Vietnamese offensive in 1975. But on the battlefields, these were brutal times for America’s South Vietnamese allies combined with a period of intense diplomatic negotiations conducted under the increasing reality that America had abandoned them.In Peace and Prisoners of War, written in “real-time” as events occurred, Phan Nhat Nam provides a unique window into the harsh combat that followed America’s withdrawal and the hopelessness of South Vietnam’s attempt to stave off an eventual communist victory. Few others could have written this book. Phan Nhat Nam saw the war for years as a combat soldier in one of South Vietnam’s most respected airborne divisions, then as the country’s most respected war reporter, and for fourteen years after the war as a prisoner in Hanoi’s infamous “re-education” camps, including eight years in solitary confinement. In the war’s aftermath anonymity became his fate both inside Vietnam and here in America. But now one of his important works is available, enhanced by an introduction by Senator James Webb, one of the most decorated Marines in the Vietnam War. Webb describes this revealing work as “an unvarnished observation frozen in time, devoid of spin or false retrospective wisdom.” Phan’s reporting makes clear the sense of doom that foretold the tragic events to come, on the battlefields and in the frustration of negotiating with an implacable enemy while abandoned by its foremost ally.Readers will find this book both enlightening and disturbing, its observations until now overlooked in most histories of the Vietnam War.◘Phan Nhat Nam is a soldier, a renowned writer, and a political commentator. A graduate of Da Lat, South Vietnam’s equivalent of West Point, during the Vietnam War he served for eight years as a soldier in the Red Berets, South Vietnam’s elite airborne division and after that became the country’s most well-known war reporter. Following the Communist takeover in 1975, he was imprisoned in Hanoi’s infamous “re-education camps” for fourteen years, eight years of which were spent in solitary confinement. He was allowed to emigrate to the United States in 1993 under the Orderly Departure Program, and has continued to write and speak about the war and its continuing aftermath, remaining one of the most influential voices in the worldwide overseas Vietnamese community.◘For his combat service as a Marine Corps rifle platoon and company commander in Vietnam James Webb was awarded the Navy Cross, Silver Star Medal, two Bronze Star Medals and two Purple Hearts. He is the author of ten books, including the classic Vietnam novel Fields of Fire, and has widely traveled as a journalist, receiving a National Emmy for his 1983 TV coverage of the Marines in Beirut, Lebanon, and as an embedded journalist in Afghanistan in 2004. In government he served as a full committee counsel in the House of Representatives, as Assistant Secretary of Defense and Secretary of the Navy in the Reagan Administration, and as a U.S. Senator from Virginia.◘NAVAL INSTITUTE PRESSPublication date: September 15, 2020ISBN: 9781682476147Hardcover: $24.95240Pages | 6 x 9 inwww.usni.org/books

Share this post