Tốt Gỗ Hơn Tốt Nước Sơn – Thiện Tùng

Tốt Gỗ Hơn Tốt Nước Sơn – Thiện Tùng

Nhìn chung, nếu không phải cả xã hội loài người thì ít nhứt cũng ở xã hội Việt Nam đang có 2 trường phái: Trường phái nặng nội dung nhẹ hình thức, ngược lại, là trường phái nặng hình thức nhẹ nội dung.

Có câu “ngưu tìm ngưu, mã tìm mã” hay “rau nào sâu nấy”. Vì tâm đồng ý hợp, mỗi con người, không sớm thì muộn, sẽ nhập vào một trong hai trường phái vừa nói trên. 

Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay nặng về hình thức, nhẹ về nội dung. Cái ruột mục/thúi nát nhưng bên ngoài thì sơn phết lòe loẹt để lừa đời. 

Chỉ cần người có thị và thính giác còn xài được đều nhận ra ngay, tôi không phiền kê ra ở đây.

Chỉ cần nhìn vào việc cứu bão lũ miền Trung những ngày qua cũng thấy ai nặng hay nhẹ về về nội dung và hình thức

Nặng hình thức nhẹ nội dung

 Ê-kíp lãnh đạo ngày nay thuộc trường phái “nặng về hình thức, nhẹ về nội dung” – “khua chiêng giống trống” rền vang nhưng nội dung thì rỗng, không ăn khách.

Thủ tướng về làng như Thần Hoàng về Miễu – Quà của Thần Hoàng phải dán nhản để cho khỏi lộn hàng bình thường, và để cho người nhận “ăn trái nhớ kẻ trồng cây”. 

Share this post