Trại Họp Bạn Thế Giới Thẳng Tiến 11 Của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam – Hồ Đăng

(TVVN.ORG) Trại họp bạn Hướng Đạo Việt Nam THẲNG TIẾN 11 đã được tổ chức từ ngày thứ Năm 28 tháng Sáu đến ngày thứ Tư 4 tháng 7, năm 2018 tại Camp Snyder, thành phố Haymarket, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.

Đây là trại tổ chức mỗi 4 năm dành riêng cho các đơn vị thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam và đã là một truyền thống tốt đẹp kỳ thứ 11 với chủ đề Giữ Chặt Mối Dây-Lập Kỷ Lục Mới. Trại đã quy tụ khoảng 1700 trại sinh đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Các em Hướng Đạo Sinh Việt Nam đã có 7 ngày thật an toàn để vui chơi, học hỏi, kết thân… trong tinh thần gìn giữ bản sắc dân tộc, hội nhập nhưng không bị đồng hóa. Điều này đã thể hiện rất rỏ qua các tiết mục văn nghệ trong trại, điển hình như phần hoạt cảnh “THÀ LÀM QUỶ NƯỚC NAM” ngay vào sáng thứ Sáu, ngày khai mạc trại.

Trại không chỉ chú trọng đến các em Hướng Đạo Sinh mà còn quan tâm đến quý Hướng Đạo Trưởng Niên, dù lớn tuổi nhưng ngọn lửa Hướng Đạo vẫn còn mãi trong tim.

Trong dịp này, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam đã có Trưởng Tân Chủ Tịch Trần Quang Thanh Trang từ Gia Nã Đại thay thế cho Trưởng Võ Thành Nhân đã tận tụy phục vụ trong nhiều năm qua.

Trại TT11 do công khó của Trại Trưởng Phạm Ngọc Quế Chi đứng ra phối hợp tổ chức và cũng đã nhận được sự tích cực hỗ trợ của ông Les Baron, Scout Executive của Châu Thủ Đô, Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ và bà Lidia Soto-Harmon, Chief Executive Officer của Châu Thủ Đô, Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ.

Được biết, Trại Thẳng Tiến 12 sẽ được tổ chức tại Úc Đại Lợi.

Share this post