Trung Cộng đọc lén điện thư của nhân viên cao cấp trong chính quyền Hoa Kỳ – p324530

Trung Cộng đọc lén điện thư của nhân viên cao cấp trong chính quyền Hoa Kỳ – p324530

Một viên chức thâm niên ngành tình báo Hoa Kỳ tiết lộ cho NBC News rằng đạo chích điện toán Trung Cộng đã đọc lén điện thư cá nhân của  nhiều viên chức cao cấp trong chính phủ Obama ít nhất là từ tháng Tư 2010 đến nay.

Đạo chích điện toán Trung Cộng dùng nhiều loại bọ điện toán như Dancing Panda, Legion Amethyst… [đây là những tên do nhân viên an ninh thuộc Cơ Quan NSA (National Security Agency) Hoa Kỳ đặt ra], bọn chúng cũng dùng các trang nhà sinh hoạt cộng đồng như Google Plus, Facebook, Twitter… để gửi bọ điện toán đến bạn bè, đồng sự, người thân của các viên chức cao cấp.

Năm 2011, Google có thông báo một số địa chỉ điện thư cá nhân của nhân viên chính quyền Hoa Kỳ đã bị đạo chích điện toán xâm nhập. Các công ty cung cấp dịch vụ hộp thư điện tử khác như Microsft Outlook, Yahoo Mail… cũng đều gặp tình trạng tương tự.

Viên chức thâm niên ngành tình báo Hoa Kỳ nói “tất cả viên chức cao cấp ngành an ninh và thương mại đều là mục tiêu của bọn đạo chích điện toán”.

 

 

Share this post