Trung Cộng Rút Quân Khỏi Ladakh – Tường Đặng

Trung Cộng Rút Quân Khỏi Ladakh – Tường Đặng

Trung Cộng rút quân khỏi Ladakh, khu vực mà họ lấn chiếm trên đất Ấn Độ. Đây là 1 đòn nặng trên tâm lý của quân Tàu.

Họ đã nghĩ chiếm đất của Ấn Độ dễ như ăn cháo nhưng họ không ngờ kết quả lại như thế này! Ấn Độ ngày nay không như 1962. Khi quân Tàu vượt biên giới (ranh giới thực sự được kiểm soát bởi Ấn Độ) tại Ladakh thì Ấn Độ vượt biên giới ở khu vực khác.

Năm 1962 quân Ấn bị thua tơi tả vì không có đường tiếp tế, và quân đội chưa có kinh nghiệm trận mạc.

Nhưng hiện nay sau bao nhiêu cuộc chiến với Hồi Quốc, có lẽ quân chính quy của Ấn Độ giỏi hơn quân Tàu.

Điều làm cho quân Tàu rúng động là Ấn Độ không như năm 1962, để cho quân biên phòng đánh nhau với Tàu. Lần này họ huy động quân tổng trừ bị ngay tức khắc.

Thêm vào đó, trong vài năm qua Ấn Độ xây trên 120 con đường tiếp liệu trong khu vực Ladakh làm cho các khu vực hậu cần của Tàu nằm trong tầm pháo của Ấn Độ.

Về phương diện ngoại giao thì trong lúc này Tàu chỉ trông cậy vào Nga, nhưng tình hữu hảo Nga-Ấn tốt hơn Nga-Tàu. Bên cạnh đó Mỹ đã sẵn sàng chống lưng cho Ấn trong cuộc tranh chấp.

Vấn đề cuối cùng là Tàu có giữ nổi những vùng đất bị mất vì sự lấn chiếm của Ấn hay không?

Tôi e là không!

Có lẽ Tàu sẽ phải nhượng bộ để cho Ấn hoàn tất con đường (chỉ còn 4km) nối Ấn Độ đến xa lộ dẫn tới Tây Tạng. Sau đó sẽ có hiệp ước biên giới giữa 2 nước để tránh xung đột sau này.

Trong hệ thống Cộng Sản, thông tin sẽ bị bưng bít nên dân Tàu có lẽ không biết tin này, nhưng trung ương đảng của Tàu sẽ biết. Vì thế uy tín của Tập Cận Bình sẽ suy yếu sau vụ này. Ham muốn chứng tỏ mình là 1 minh quân văn võ song toàn đã đẩy họ Tập vào cuộc phiêu lưu quân sự tai hại.

Share this post