Tương Lai Của Hướng Đạo Gốc Việt Tại Hoa Kỳ Và BSA

(TVVN.ORG) Ngày 7 tháng Sáu, năm 2018 vừa qua đại diện chính thức của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ cùng với đại diện của ICCVS đã tổ chức một phiên họp tại Trung Tâm Phục Vụ Hội Đồng Châu Orannge County của BSA tại Santa Ana, California.

Phía BSA có 6 người: Hai nhân viên của Hội Đồng Quốc Gia – Ông Nguyễn Tấn Đệ, và giám đốc điều hành Hội Đồng Châu Orannge County, ông Jeff Hermann và các trưởng tình nguyện Lý Nhật Hui, đương kim chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (NVSC), Nicholas “Việt” Nguyễn, cựu chủ tịch NVSC và Lâm Nguyễn, phó chủ tịch NVSC và Đinh Trần.

Phía Ủy Ban Trung Ương Quốc Tế Về Hướng Đạo Gốc Việt (ICCVS) gồm có ông Võ Thành Nhân (chủ tịch), Nguyễn Trí Tuệ (tổng thư ký) và 7 thành viên ICCVS khác.

Ông Nguyễn Tấn Đệ là tiếng nói chính thức đại diện cho BSA và ban lãnh đạo của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ tại phiên họp.

Mục đích của buổi họp do ông Đệ nêu lên là thông điệp chính thức của ban lãnh đạo BSA gởi ICCVS, tương lai của Hướng Đạo gốc Việt và BSA, lời mời ICCVS tham gia với NVSC thuộc BSA, những điện thư và thư gởi cho BSA khiếu nại về ICCVS.

Những điểm chính trong biên bản cuộc họp gồm:

ICCVS hiện hữu ở Mỹ vì quyền tự do lập hội của tất cả mọi người;
ICCVS không là một ủy ban của BSA, và không thuộc BSA.
Suốt 20 năm qua BSA đã xác định không công nhận ICCVS
WOSM chỉ công nhận một hội Hướng Đạo duy nhất ở Hoa Kỳ đó là BSA;
WOSM không công nhận ICCVS;
Đại diện duy nhất của Hướng đạo Mỹ gốc Việt trong Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ là Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (NVSC);
ICCVS cũng như tất cả cả những ai không là thành viên của BSA đều không được quyền sử dụng thương hiệu hay bất kỳ một huy hiệu, đồng phục nào, hay chương trình, tài nguyên và huấn luyện của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ cho nhóm của họ;
Trong tương lai, Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ không thừa nhận bất kỳ một sinh hoạt nào của ICCVS;
BSA chỉ cho phép đoàn sinh tham gia những sinh hoạt/trại được Hội Đồng Quản Trị của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ chấp thuận;
Nếu Thẳng Tiến 12 là một sinh hoạt của riêng ICCVS (như Thẳng Tiến 11 — không được BSA chấp nhận) thì BSA sẽ không cho phép đoàn sinh (Ấu, Thiếu, Kha/Thanh) tham dự với tư cách là Hướng Đạo Sinh Mỹ. Những người tham dự Thẳng Tiến 12, nếu có, sẽ không phải là Hướng Đạo Sinh của BSA;
Cách tốt nhất để duy trì văn hóa và di sản người Mỹ gốc Việt là các trưởng ghi danh với BSA hãy tham gia vào Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (NVSC) thuộc BSA;
BSA sẽ thông báo đến tất cả các trưởng đơn vị Hướng Đạo gốc Việt về nội dung phiên họp này trong tương lai gần.

Xem thêm chi tiết khác ở biên bản (tiếng Việt và tiếng Anh) theo sau.

Ba người ghi biên bản Anh ngữ cuộc họp là Đinh Trần (NVSC), Tammy Nguyễn (ICCVS) & Đệ Nguyễn (BSA). Biên bản tiếng Việt do Scouts About lược dịch.

Đệ Nguyễn, BSA & Jeff Herrmann, giám đốc điều hành (BSA) trong cuộc họp với Ủy Ban Trung Ương Quốc Tế Về Hướng Đạo Gốc Việt (ICCVS) và ngày thứ năm, ngày 7 tháng 6 năm 2018 từ 7:00 chiều đến 9:20 tối tại Trung Tâm Dịch Vụ Hội Đồng Châu Quận Cam, Santa Ana, California

Biên bản cuộc họp

Thành phần tham dự:

Đệ Nguyễn – Nhân viên Quốc Gia của BSA
Jeff Hermann – Giám đốc điều hành – Hội Đồng Châu Quận Orange, BSA
Hui Lý – Chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt, BSA (NVSC)
Nicholas “Việt” Nguyễn – Cựu chủ tịch NVSC
Lâm Nguyễn – Phó chủ tịch NVSC
Đinh Trần – NVSC
Nhân Võ – Chủ tịch ICCVS/HDTU-HDVN
Tuệ Nguyễn – ICCVS
Tammy Nguyễn – ICCVS
Nhân Nguyễn – ICCVS
Vân Bùi- ICCVS
Đăng Hồ – ICCVS
Tiến Nguyễn – ICCVS
Kiệt Trần – ICCVS
Linda Le – ICCVS (gọi vào phiên họp)

Đệ Nguyễn phát biểu thay cho Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ và đại diện cho ban lãnh đạo BSA. Cuộc họp do Đệ Tấn Nguyễn, Hội Đồng Quốc Gia, BSA, và Ông Nhân Thành Võ, chủ tịch ICCVS cùng tổ chức.

Đệ nêu rõ mục đích của cuộc họp:

Gửi thông điệp của ban lãnh đạo BSA
Tương lai của Hướng Đạo Gốc Việt Nam tại Hoa Kỳ và BSA
Lời mời tham gia Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt, BSA
Những Email/thư từ gửi đến những văn phòng Giám độc điều hành (BSA)
Thông điệp: Mời các thành viên ICCVS/HDTU-HDVN tham gia Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt, BSA

Văn phòng quốc gia của BSA đã nhận được rất nhiều liên lạc dưới dạng thư và email liên quan đến ICCVS/HDTU-HDVN, Hướng Đạo Gốc Việt Nam và các vấn đề khác.

Cuộc họp này được coi như một cuộc thảo luận với và lời mời gởi đến các thành viên của ICCVS tham gia vào Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt, BSA trước khi ban lãnh đạo BSA trả lời những thư và email liên quan đến ICCVS/HDTU-HDVN, Hướng Đạo Gốc Việt Nam và các vấn đề khác.

BSA thấy rằng ICCVS hiện hữu do sự tự do lập hội.

ICCVS không phải là một ủy ban của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ.

ICCVS sẽ không được sử dụng/kết hợp bất kỳ thương hiệu, huy hiệu đồng phục nào của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ.

Trong nay mai, BSA sẽ liên lạc với các hội đồng địa phương và các Trưởng gốc Việt Nam đã ghi danh là thành viên của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ.

Tương lai Hướng Đạo Gốc Việt Nam ở Mỹ và Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ

Sự hiện hữu của ICCVS/HDTU không nằm trong nghị trình này.

Cuộc thảo luận này nhấn mạnh rằng Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt, BSA không tiếp quản (ICCVS/HDTU). Đây là lời mời các thành viên của ICCVS tham gia vào Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt, BSA,

Ủy ban duy nhất thay mặt cho Hướng đạo gốc Việt Nam tại Hoa Kỳ là Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt, BSA.

Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ KHÔNG thừa nhận tất cả những hoạt động trong tương lai của ICCVS/HDTU tại Hoa Kỳ vì ICCVS không phải là một ủy ban của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ. Việc [ICCVS/HDTU-HDVN] sử dụng đồng phục và phù hiệu của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ đều bị cấm chỉ.

Tổ chức Hướng Đạo Thế Giới (WOSM) KHÔNG công nhận ICCVS.

Lời mời tham gia Hội Đồng Quốc Gia Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ và Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt.

BSA muốn các thành viên của ICCVS/HDTU tham gia và trở thành một phần của Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (NVSC).

Ủy ban duy nhất, tiếng nói thay mặt cho Hướng Đạo Gốc Việt Nam tại Hoa Kỳ là Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (NVSC), BSA. Nhiều Trưởng Hướng Đạo gốc Việt Nam tin rằng ICCVS có liên hệ với Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ, nhưng không phải vậy.

Bảo vệ thương hiệu Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ

Tất cả những người không phải thành viên (những người hiện không ghi danh với BSA) không được phép để các tổ chức khác sử dụng đồng phục, chương trình, tài nguyên và huấn luyện của Hội Hướng đạo Hoa Kỳ cho chính họ hoặc tổ chức của họ.

Thảo luận/Hỏi (H) Đáp (Đ)

● H (Tuệ Nguyễn): Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (NVSC) có cấu trúc, nhiệm kỳ, mục đích sinh hoạt và tuyên bố tầm nhìn không? Có thể có một tiến trình dân chủ hơn hay không?

● Đ (Đệ Nguyễn): Mục đích sinh hoạt của Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (NVSC) giống như mục đích của BSA.

○ Mục đích [của NVSC] được công bố trên trang web. Nếu bạn đọc trên trang web đó sẽ thấy rõ mục đích [của NVSC].

○ Chủ tịch tình nguyện của Ủy ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt của BSA là một vai trò được Hội Đồng Điều Hành BSA và Ban Chấp Hành Hội Đồng Quốc Gia của BSA bổ nhiệm. Tùy thuộc vào cấp độ (hội đồng Châu, Vùng, Miền, Quốc Gia), tất cả các ứng viên đều nộp bản tiểu sử và nhân viên hội đồng quốc gia sẽ xem xét và gửi các ứng cử viên để phê duyệt qua những giám đốc điều hành của hội đồng địa phương của ứng cử viên.

○ Mục đích của Ủy ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt của BSA là phục vụ các hội đồng địa phương và ghi danh cho những đơn vị Hướng Đạo gốc Việt.

● H (Tuệ Nguyễn): NVSC có phục vụ cộng đồng Hướng Đạo gốc Việt Nam?

● Đ (Jeff Herrmann): Có. Nếu bạn muốn tìm người đại diện thì liên lạc với đại diện ghi danh cho đơn vị của bạn (COR) ở cấp địa phương. Mỗi liên đoàn (LĐ) đều có có một COR và có thể thay mặt cho LĐ đó trong những cuộc họp Hội đồng Quản trị của tại Châu của họ.

● H (Tuệ Nguyễn): NVSC cung cấp những dịch vụ nào?

● Đ (Đệ Nguyễn): Trong 20 năm qua, NVSC đã cung cấp:

○ Tài liệu song ngữ (tiếng Anh/tiếng Việt)

○ Lập đơn vị mới trong cộng đồng người Việt

○ Mở các khóa huấn luyện (Tùng Nguyên/Huy hiệu Rừng, v.v..)

○ Hỗ trợ các hội đồng địa phương lập các đơn vị mới trong cộng đồng người Việt.

○ Huấn luyện cho nhân viên và tình nguyện viên về các nhu cầu của cộng đồng Hướng Đạo gốc Việt Nam.

○ Tổ chức các trại họp bạn cấp quốc gia như Siêu Trại Quốc Gia ngành Kha Hướng Đạo gốc Việt Nam (Trại Khai Phá I, II & III)

Tất cả những hoạt động trên đều được thực hiện với sự hợp tác của hội đồng ở địa phương

● H (Tuệ Nguyễn): BSA có công nhận ICCVS không?

● Đ (Jeff Herrmann): BSA biết rằng ICCVS hiện hữu ở Hoa Kỳ. Nhưng [ICCVS] không phải là một cơ quan được chính thức thừa nhận, ICCVS KHÔNG đại diện cho BSA và KHÔNG phải là một ủy ban của BSA.

● H (Tuệ Nguyễn): Ông sẽ thu hồi bức thư về phù hiệu trên đồng phục hay không?

● Đ (Đệ Nguyễn): Nếu bạn là một Hướng Đạo đã ghi danh với BSA, [bạn phải biết] đồng phục là tài sản của BSA. BSA yêu cầu [thành viên] phải mặc đồng phục đúng cách. Các đơn vị và thành viên của BSA tham khảo Hướng dẫn về phù hiệu BSA để thống nhất theo yêu cầu. BSA sẽ không thu hồi lá thư. Bức thư đề cập đến chính sách về đồng phục đã bị vi phạm.

● H (Tuệ Nguyễn): Có thể có ngoại lệ không?

● Đ (Đệ Nguyễn): Bạn chỉ có thể may phù hiệu Việt Nam trên túi bên phải.

● Đ (Jeff Herrmann): Có một cách; bằng cách kiến nghị lên Ủy Ban Đẳng Thứ Quốc Gia. Nếu việc này sẽ là một cách để làm cho mọi người vui thì có một cách. Tôi có thể là một người cổ động cho kiến nghị này.

● Đ (Đệ Nguyễn): Mục đích của BSA là khuyến khích các nhóm sắc tộc trong BSA gìn giữ văn hóa và di sản của họ. Dùng từng đơn vị phản đối không phải là cách. Có một cách là đi qua các kênh thích hợp để thực hiện và được phê duyệt. Một lần nữa, chúng tôi mời các thành viên của ICCVS tham gia NVSC, BSA. Một cách rõ ràng hơn, chúng tôi mời các trưởng tình nguyện đã ghi danh với với BSA gia nhập NVSC, BSA.

● H (Tuệ Nguyễn): Dựa trên thư ông vừa đọc, BSA công nhận ICCVS hiện hữu, đúng không?

● Đ (Đệ Nguyễn): Không đúng, BSA nói rằng ICCVS KHÔNG phải là một phần tử của BSA, và chúng tôi đã nói về điều này suốt 20 năm qua. Tại Hoa Kỳ, các bạn được Tu Chính Án thứ Nhất bảo vệ; bất cứ ai trong chúng ta đều có thể tổ chức bất kỳ nhóm nào chúng ta muốn. Đó là quyền tự do lập hội.

● Đ (Jeff Herrmann): Lá thư xác nhận rằng ICCVS hiện hữu nhưng [BSA] không chính thức công nhận ICCVS hoặc cho phép nó đại diện cho BSA.

● (Tuệ Nguyễn): Lý do tại sao cha mẹ gửi con của họ đến với liên đoàn là để gìn giữ di sản Việt Nam và giữ những gì chúng tôi có.

● (Tiến Nguyễn): Nói về NVSC, mục đích [của nó] là gì? ICCVS đang hoạt động rất tốt. Các đơn vị đang thành công.

● (Đệ Nguyễn): Chúng tôi đã trả lời câu hỏi về mục đích của NVSC. Về văn hóa và di sản, các bạn (ICCVS) đang làm một việc tốt về mặt văn hóa và di sản. Chúng ta không dẫm lên chân của nhau, nhưng chúng tôi hỗ trợ những sinh hoạt này. Khi chúng ta hợp lực, chúng ta mạnh hơn. BSA yêu cầu [các bạn] cùng nhau hợp tác và tiến về phía trước. BSA bảo vệ thương hiệu của mình. Nếu ICCVS vi phạm thương hiệu của BSA, BSA sẽ hành động, nếu cần.

● H (Tuệ Nguyễn): Chúng tôi có thể dùng Chi Nhánh Hoa Kỳ (USA branch của ICCVS) đồng tổ chức Thẳng Tiến 12 (Trại Họp Bạn Quốc Tế Hướng Đạo Gốc Việt lần thứ 12) hay không?

● A: (Jeff Herrmann): TT12 (Trại Họp Bạn Quốc Tế lần thứ 12)? Tôi không biết. Chỉ khi nào nó là một sinh hoạt được BSA chính thức phê chuẩn chứ không phải là một sinh hoạt của ICCVS. Nếu không [phải là một sinh hoạt được BSA chính thức phê chuẩn] thì các đơn vị của BSA sẽ không thể tham dự. Đoàn sinh sẽ không thể tham gia với tư cách là Thiếu Sinh hoặc Thanh (Kha) Sinh.

● H (Tuệ Nguyễn): Ông định nghĩa sinh hoạt “được phê chuẩn” như thế nào?

● Đ (Jeff Hermann): Là nó được Hội Đồng Quản Trị BSA chấp thuận.

● H (Tuệ Nguyễn): Các ông sẽ hỗ trợ chúng tôi nếu chúng tôi tổ chức Thẳng Tiến 12 ở Quận Cam?

● Đ (Jeff Hermann): Tôi không có thẩm quyền phê chuẩn Thẳng Tiến 12, và tôi sẽ chỉ hỗ trợ nó nếu nó là một sinh hoạt được BSA chính thức thừa nhận chứ không phải là một sinh hoạt của ICCVS.

● Đệ Nguyễn: Thẳng Tiến 11 KHÔNG PHẢI là một sinh hoạt được BSA phê chuẩn. Ban tổ chức Thẳng Tiến 11 (BTC) đang thực hiện kỳ trại này.

○ Văn phòng của Đệ đang làm việc với Toán Quản Lý Rủi Ro (Risk Management) của BSA để xem làm thế nào sự kiện này lại có thể xảy ra.

○ Điều duy nhất mà hội đồng [Châu] địa phương của BSA đang làm là cho ban tổ chức Thẳng Tiến 11 thuê khu đất trại.

● (Nhân Võ): ICCVS cần làm việc với hội đồng địa phương và Văn Phòng Quốc Gia.

● H (Tuệ Nguyễn): ICCVS có thể cùng với Orange County BSA tổ chức Thẳng Tiến 12 không?

● Đ (Jeff Herrmann): Chỉ khi nào đó là một sự kiện sinh hoạt được BSA chính thức phê chuẩn và không phải là một sinh hoạt của ICCVS.

● H (Linda Lê, qua điện thoại): Tôi muốn tham gia khóa Huấn Luyện Hướng Đạo Gốc Việt tại Úc và muốn đi Úc với tư cách là một trưởng Hướng Đạo chính thức. Tôi cần phải làm gì?

● Đ (Đệ Nguyễn): Khi bạn thực hiện một chuyến đi quốc tế, bạn cần có thư giới thiệu quốc tế từ Ban Liên Lạc Quốc Tế của BSA. Có thể cần phải có kế hoạch/giấy phép du lịch.

● (Nhân Võ): Chúng tôi muốn có một Hội Hướng Đạo Gốc Việt Nam tại Hoa Kỳ vì tôi không thoải mái vì cách Hội Đồng Quốc Gia chọn ban lãnh đạo của họ.

● (Đệ Nguyễn): WOSM công nhận Boy Scouts of America là tổ chức Hướng Đạo duy nhất được ủy quyền tại Hoa Kỳ cho Hướng Đạo Sinh.

● (Nhân Võ): ICCVS muốn thành lập một Hội Hướng Đạo Gốc Việt để phục vụ như là COR và ghi danh các đơn vị gốc Việt Nam ở khắp mọi tiểu bang.

● (Jeff Herrmann): Làm ơn KHÔNG tổ chức thêm bất kỳ một hiệp hội nào. Cách tốt nhất để cộng đồng Việt Nam có tiếng nói chính thức là thông qua Hội Đồng Quản Trị và COR của từng đơn vị và thông qua Ủy Ban Hướng Đạo Quốc Gia Gốc Việt (NVSC).

● (Đệ Nguyễn): Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (NVSC) đang phục vụ các đơn vị và/thông qua các hội đồng Châu địa phương, và tất cả chúng ta có thể cùng nhau làm việc trong NVSC và được BSA hỗ trợ. Một lần nữa, chúng tôi mời các thành viên của ICCVS tham gia NVSC, BSA.

● (Jeff Herrmann): BSA sẽ nói rằng ICCVS có quyền hiện hữu nhưng BSA không công nhận nó.

● Nếu một sinh hoạt không được BSA bảo trợ, thì nó không thể sử dụng thương hiệu của BSA.

● Trại Họp Bạn này (TT12), những người tham gia sẽ không phải là đơn vị của BSA, nhưng là những cá nhân không phải là Hướng Đạo (của BSA).

● Nếu Trại Họp bạn này (TT12) được WOSM thừa nhận và thực hiện dưới sự bảo trợ của WOSM (nó không phải như thế), BSA có thể sẽ hỗ trợ nó.

● Nếu mong muốn thực sự là thực thi và bảo tồn chương trình này, cách tốt nhất là tham gia với NVSC và có được sự hỗ trợ của BSA.

● Nếu bất kỳ sinh hoạt nào không được BSA thực hiện, thì nó không phải là một sinh hoạt được BSA phê chuẩn. Là một giám đốc điều hành, tôi không thể cho phép các Ấu Đoàn, Thiếu Đoàn và Thanh (Kha) Đoàn tham gia những sinh hoạt như vậy.

● Jeff’s đúc kết: Rốt cuộc, Hội Đồng Quốc Gia BSA sẽ nói ICCVS không được BSA công nhận. Bất kỳ sinh hoạt nào không được BSA bảo trợ, thì các các Ấu Đoàn, Thiếu Đoàn và Thanh (Kha) Đoàn sẽ không được BSA yểm trợ. Trẻ em của chúng tôi sẽ không thể đi đến những sinh hoạt này như một Hướng Đạo Sinh.

Đinh Trần, Tammy Nguyễn & Đệ Nguyễn kính trình.

Nguồn (Anh ngữ): http://huongdao.org/hd-files/bsa/BSA-ICCVS_Meeting_Notes_June_7-2018.pdf, National Vietnamese Scouting Committee (NVSC), BSA
Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt, BSA

Nguồn (Anh ngữ): http://huongdao.org/hd-files/bsa/BSA-ICCVS_Meeting_N

Share this post