Vài Ngày Sau Khi Thống Đốc California Ký Đạo Luật Nơi Lánh Cư Tiểu Bang – Lê Minh Hải

Vài Ngày Sau Khi Thống Đốc California Ký Đạo Luật Nơi Lánh Cư Tiểu Bang – Lê Minh Hải

(TVVN.ORG)( (Robert Mullins International) Quan niệm về cách đối xử nhân bản về di trú đã nằm ra ngoài lịch trình làm việc của hành pháp Trump. Di dân đã trở thành một trò chơi mặc cả chính trị. Một người của chương trình “Những Người Ước Mơ” nói rằng Trump chỉ đang chơi banh chính trị với sinh mạng của 800.000 người.

Chương trình nghị sự của Trump rất rõ ràng: (1) Xác nhận chương trình DACA sẽ chấm dứt và tùy Quốc Hội Hoa Kỳ tìm giải pháp giải quyết. (2) Chờ vài tuần lễ. (3) Thông báo quốc hội, đặc biệt là đảng Dân Chủ, rằng nếu họ muốn giải quyết vấn đề DACA, họ sẽ phải đồng ý một danh sách rầt dài về những đề nghị di trú.

Dân Biểu Luis Gutierrez của thành phố Chicago lập tức phản ứng rằng những đề nghị di trú của Trump chỉ là chương trình nghị sự cực hữu da trắng. Ông nói rằng Trump muốn tội ác hóa và bất hợp pháp hóa người gốc La Tinh nói tiếng Tây Ban Nha.

Hai Thượng Nghị Sĩ Pelosi và Schumer nghĩ rằng họ đã có sự thỏa thuận với Trump về chương trình DACA, nhưng những đề nghị di trú của Trump vào ngày 8 tháng 10 vừa qua đã làm họ choáng váng. Hai thượng nghị sĩ nói rằng hành pháp Trump xem nhẹ việc giúp đỡ Những Người Ước Mơ. Những đề nghị của Trump trong tháng Mười vừa qua chỉ cho thấy sự ghét bỏ Những Người Ước Mơ, cộng đồng di dân và đại đa số người dân Hoa Kỳ.

Vào ngày 8 tháng Mười, Trump đã gửi tám trang gồm danh sách những đề nghị đến các nhà lãnh đạo quốc hội. Ông nói rằng vấn đề của chương trình DACA sẽ không được giải quyết nếu những đề nghị mới của ông ta không được thêm vào luật để giúp đỡ Những Người Ước Mơ.

Trump muốn những điều mà tiểu bang California không muốn. Ông muốn:

– Một Bức Tường Biên Giới.
– Chống tất cả những di dân bất hợp pháp nhập cảnh hoặc đang ở Hoa Kỳ.
– Gây khó khăn hơn nữa với những người muốn xin Lánh Cư (Asylum) ở Hoa Kỳ.
– Tăng tối đa việc trục xuất những người vượt biên bất hợp pháp.
– Thêm vào danh sách những lý do để cấm ngọai kiều nhập cảnh hoặc để trục xuất.

Ông Trump cũng muốn Dự Luật RAISE được thông qua. Dự luật này nhằm hạn chế di dân qua diện bảo lãnh gia đình và thay thế tình trạng di dân dây chuyền (người thân tiếp tục bảo lãnh người thân) bằng hệ thống di dân dựa trên điểm. Sau hết, Trump muốn hủy bỏ chương trình “Xổ Số Chiếu Khán (Visa) Đa Dạng” và giới hạn số người tị nạn.

Những yêu cầu của Tổng Thống Trump thực ra chỉ là một danh sách gồm những điều mà những tổ chức chống di dân mong muốn. Đây là những người chưa bao giờ chấp nhận chương trình cải tổ di trú năm 1965. Họ chỉ muốn mang trở lại hệ thống gần giống như Dự Luật Di Trú năm 1924 chủ trương “chỉ là người Âu Châu”.

Để đổi lại việc giúp Những Người Ước Mơ, Trump yêu cầu chấp thuận Dự Luật RAISE, sẽ làm giảm rất nhiều việc di dân bên ngoài Âu Châu và sẽ giảm mạnh việc bảo lãnh gia đình.

Trump nói rằng những đề nghị của ông là điều cần thiết vì di dân bất hợp pháp và việc di dân dây chuyền mang lại gánh nặng bất công cho người trả thuế. Ông Chuck Schumer, lãnh đạo Khối Thiểu Vố Thượng viện, và bà Nancy Pelosi, lãnh đạo Khối Thiểu Số Hạ Viện, đã phản đối những đề nghị ngày 8 tháng Mười của ông Trump.

Căn bản là Tòa Bạch Ốc đang nói với quốc hội rằng: “Chúng tôi sẽ hợp pháp hóa các đương đơn của chương trình DACA nếu qúy vị dẹp bỏ hầu hết đám di dân khác”. Nếu quốc hội chấp nhận những đề nghị của Trump thì ông ta sẽ hợp pháp hóa 700.000 người, nhưng sẽ không cho quốc tịch hóa.

Dĩ nhiên những đề nghị di trú của ông Trump nghe rất khó chịu, nhưng cũng giúp cho chúng ta có cơ hội nhìn đến một thành phần trong quốc hội. Một dự luật mới luôn luôn bắt đầu từ Hạ Viện. Nếu đại đa số phiếu chấp thuận, dự luật sẽ được chuyển lên Thượng Viện. Trong số dân biểu ở Hạ Viện hiện nay, có 240 dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa và 194 dân biểu thuộc đảng Dân Chủ. Điều chắc chắn là không phải tất cả dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa sẽ ủng hộ những đề nghị của Trump. Nếu 47 dân biểu trong số 240 dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa cùng bỏ phiếu ủng hộ khối Dân Chủ thì dự luật này sẽ chết ngay tại Hạ Viện.

Cho dù được Hạ Viện chấp thuận, dự luật này sẽ được chuyển lên Thượng Viện. Tại Thượng Viện, có 51 người thuộc đảng Cộng Hòa và 46 người thuộc đảng Dân Chủ. Nhiều phần sẽ có một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa sẽ không ủng hộ những đề nghị của Trump, và chỉ cần 6 nghị sĩ đảng Cộng Hòa cùng bỏ phiếu hòa hợp với các nghị sĩ đảng Dân Chủ, thì Những Đề Nghị Tháng Mười sẽ chết ở Thượng Viện.

Mọi việc đã thay đổi ở Hoa Kỳ kể từ ngày 20 tháng Giêng năm 2017, giống các nhà bình luận nói rằng nước Mỹ không một ngày nào yên kể từ khi Trump lên làm tổng thống Hoa Kỳ, nhưng chúng ta nên vui mừng vì chúng ta đang sống trong một đất nước các nhà chính trị và các thường dân có thể nói thẳng những gì họ nghĩ về tổng thống và những ý tưởng của ông ta. Chúng tôi tin tưởng rằng những đề nghị tháng Mười sẽ không bao giờ trở thành luật và sẽ có một giải pháp công bằng cho Những Người Ước Mơ.

Ông Chuck Grassley, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, người sẽ đóng một vai trò trọng yếu trong bất cứ sự thương lượng nào về di trú, đã nói rằng: “Tôi tin tưởng rằng nếu mọi người đều hợp lý, chúng ta có thể tìm ra một giải pháp”.

Và như chúng tôi luôn luôn góp ý, nếu quý vị đang nghĩ đến việc bảo lãnh thân nhân ở Việt Nam thì nên bắt đầu ngay bây giờ trước khi có những thay đổi về luật di trú.

Hỏi Đáp Di Trú

– Hỏi: Những đề nghị trong tháng Mười của ông Trump là những đòi hỏi, hay họ chỉ nói về những điểm trong một buổi thương thuyết?

– Đáp: Không ai có thể biết đầu ông Trump nghĩ những gì. Chỉ có một điểm rất rõ là tất cả những đề nghị trong tháng Mười vừa qua giống hệt như những gì ông hứa hẹn với những người ủng hộ ông trong cuộc vận động tranh cử năm 2016. Nếu những đề nghị này không được Quốc Hội Hoa Kỳ chấp thuận, ông Trump vẫn có thể bào chữa với những người ủng hộ rằng ông ta cũng đã cố gắng nhưng thất bại.

– Hỏi: Khi nào Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ bắt đầu thảo luận về Những Đề Nghị Trong Tháng Mười?

– Đáp: Những buổi thảo luận có thể bắt đầu sớm. Tòa Bạch Ốc muốn thấy điều này xảy ra càng sớm càng tốt. Dân Biểu Luis Gutierrez nói rất rõ rằng khối Dân Chủ sẽ không đồng ý cắt giảm người di dân hợp pháp. Ông nói rằng việc cắt giảm di dân hợp pháp chắc chắn sẽ là con đường làm tăng lên việc di dân bất hợp pháp.

– Hỏi: Một số người đang nói về Dự Luật Davis-Oliver. Dự luật này ra sao?

– Đáp: Hiện nay, việc ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp là một vi phạm dân sự. Nếu Dự Luật Davis-Oliver trở thành luật chính thức thì sẽ trở thành vi phạm hình sự nếu ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Điều này sẽ làm cho việc trục xuất ngoại kiều bất hợp pháp dễ dàng hơn.

Share this post