Vị tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên: Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt

Vị tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên: Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt

Đại Tá Lương Xuân Việt trong buổi lễ lên lon chuẩn tướng Quân Đội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 8 năm 2014 tại căn cứ Quân Sự Hoa Kỳ ở tiểu bang Texas. Tướng Lương Xuân Việt được Tổng Thống Barack Obama đích danh đề cử thăng cấp chuẩn tướng và cũng đã được hầu hết các tướng lãnh, nghị viên, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ chấp thuận và tán thành.

Share this post