Vổ Bụng Rau Và Không Khóa Cửa Ngõ – Chân Diện Mục

Vổ Bụng Rau Và Không Khóa Cửa Ngõ – Chân Diện Mục

Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no
Đêm năm canh an giấc ngáy pho pho, đời thái bình cửa thường bỏ ngõ A Ha! Mấy người được hạnh phúc như Uy Viễn Tướng Công!!!

Người tầm sư học đạo, không nên học Đào Tiềm, Thánh Thán nói làm thế e rằng con cháu sau này sẽ … bốc phân! Không nên học Thích Ca, e rằng con cháu(?) sau này sẽ … khất thực! Không nên học Khổng Mạnh, e rằng con cháu sau này sẽ cầu cạnh bốn phương Chẳng nên học Lão Trang, e rằng sẽ vô vi, không làm gì cả, vì nhiều người sẽ cho là … ăn bám! Không nên như Thân Bao Tư đứng giữa sân người khóc bảy ngày! Không bắt chước Tiết Đinh San , mỗi bước mỗi lạy… chỉ cầu cho được việc! Không lập dị như ông Đạo Dừa, ngồi trên đọt cây, tối ngày uống nước dừa … Ông tặng tòa Đại Sứ Mỹ một cái lồng nuôi chung một con mèo và một con chuột(!) để cầu cho … hòa bình!!!

A Ha! Tôi về già cũng đủ: Cơm ăn ba bữa, quần áo mặc suốt ngày! Tôi trồng rất nhiều Bonsai nhỏ xíu, để trước cửa, không rào khóa, không hề mất một cây!!! vì con nít không khoái!  Ông già làm biếng mướn người ăn trộm! Mà ăn trộm bây giờ… quý tộc lắm! Tụi nó lấy Honda, xe hơi, mở két sắt!!!
Tôi không sợ con cháu sau này … bốc phân!!! vì chúng sẽ hiện đại hóa trồng tỉa! Biến đổi gen! Nhà kiếng! Máy đo độ ẩm mặt đất, không khí! Quạt máy thông gió cho cây! Máy đo nhiệt mặt trời! Máy phun sương.  Các bạn ơi! Tôi nào dám sánh với người xưa! 

Nhưng cứ:  Ngày ba bữa vổ bụng rau bình bịch và … ăn chẳng cầu no. và: 

Lên cao hát một tiếng dài
Xuống dòng nước chảy ngâm vài bốn câu
Hình thể này mặc dầu tạo hóa
Tới lúc nào hết cả thì thôi
Lòng ta phó với mệnh trời
Đừng ngờ chi nữa cứ vui vẻ hoài. 

Chân Diện Mục

Share this post