Vô Tiền Khoán Hậu – Trần Hoa

Vô Tiền Khoán Hậu – Trần Hoa

Thường ngày Tổng Thống Trump họp báo lúc 6 giờ chiều giờ DC, lâu lâu mà có trễ thì cũng trong vòng 1 tiếng mà thôi.

Hôm thứ Tư, họp báo diễn ra lúc 10:47 tối, giờ DC. Trễ 1 cách lạ thường.

Linh tính là buổi họp báo không bình thường, tôi trông chờ từng phút. Có thể Team Trump đã họp kín về 1 tuyên bố rất quan trọng.

Và phút thứ 38 (1:38) trong video clip này, Tổng Thống Trump tuyên bố ông có thể dùng quyền Hiến Định tối cao của tổng thống Mỹ để giải tán (adjourn) cả Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ vì tội xao lãng trách nhiệm (Dereliction of Duty). Cụ thể, trong suốt 3 năm qua, thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ luôn tìm cách ngăn cản chuyện Trump bổ nhiệm nhân sự, dồn tới hơn 200 người, trong đó có 1 nhân vật dự là sẽ quản lý đài VOA. Kết quả là đài VOA trở thành công cụ của đảng Dân Chủ chống Trump.

Tuyên bố của Trump khiến chính trị gia Dân Chủ nào dù có thần kinh thép cũng phải rúng động tâm can, vì trong lịch sử lập quốc Hoa Kỳ, chưa có 1 tổng thống nào có gan đe dọa Lưỡng Viện trực tiếp trước quốc dân như vậy. Thí dụ giải tán Quốc Hội thành công của Boris Johnson bên Anh Quốc sẽ làm họ ám ảnh đêm nay. Johnson bầu cử lại Quốc Hội với số ghế cao ky lục trong vòng thế kỷ, cũng có nghĩa là ứng viên thượng nghị sĩ thân Trump sẽ có cơ hội chiến thắng lớn vào tháng 11 này nếu có bầu cử lại Thượng Viện.

Điểm yếu chết người của thượng nghị sĩ là họ đang nghỉ phép tới ngày 4 tháng 5 với lý do cách ly tránh dịch bệnh. Trump có thể ra lệnh cho họ khỏi về DC nữa, tiến tới giải tán Thượng Viện để bầu lại vào tháng 11 này.

Thiên Thời- Địa Lợi- Nhân Hòa Trump đều nắm hết trong giờ phút này. Đa số dân Mỹ không cần chính trị gia cản trở nghị trình làm việc của Trump, nhất là sau khi hạnh phúc với số tiền mặt mới vừa chạy thẳng vào tài khoản nhà băng của họ hôm nay.

Thật là ngẫu nhiên khi hôm qua mình có viết về Think Tank của nước Mỹ. Chắc hẳn đã có 1 đầu óc siêu việt đứng sau tuyên bố long trời lở đất này của Trump

Share this post