Tắt Đi Thông Báo AMBER Trên iPhone Hay Android – p324530

Tắt  Đi Thông Báo AMBER Trên iPhone Hay Android – p324530

Cho iOS

Trong điện thoại thông minh chạy iOS, chỉ có iPhone 4s hay mới hơn mới có báo động AMBER.

Nếu bạn có dịch vụ điện thoại thông minh với AT&T, T-Mobile hay Verizon bạn có thễ tắt đi báo động AMBER để nó không vang lên vào đêm.

Trong điện thoại thông minh chạy iOS, chỉ có iPhone 4s hay mới hơn mới có báo động AMBER.

Nếu bạn có dịch vụ điện thoại thông minh với AT&T, T-Mobile hay Verizon bạn có thễ tắt đi báo động AMBER để nó không vang lên vào đêm.

  1. Mở ra phần “Quản Lý – Settings”
  2. Bấm vào “Các Thông Báo – Notifications”, di chuyển đến phía dưới đáy tìm “Báo Động Của Chính Phủ – Government Alerts “
  3. Bấm chuyển tắt đi AMBER Alerts và Emergency Alerts (nằm kế bên)
On iPhone, visit the Settings tab and then press notifications
On iPhone, visit the Settings tab and then press notificationsCredit: Apple
Scroll down to AMBER alers and toggle it, you can also shut off emergency alerts too
Scroll down to AMBER alers and toggle it, you can also shut off emergency alerts tooCredit: Apple

Cho Android\

Trong điện thoại thông minh chạy iOS, chỉ có iPhone 4s hay mới hơn mới có báo động AMBER.

Nếu bạn có dịch vụ điện thoại thông minh với AT&T, T-Mobile hay Verizon bạn có thễ tắt đi báo động AMBER để nó không vang lên vào đêm.

  1. Mở ra phần “Quản Lý – Settings”
  2. Bấm vào “Các Thông Báo – Notifications”, di chuyển đến phía dưới đáy tìm “Báo Động Của Chính Phủ – Government Alerts “
  3. Bấm chuyển tắt đi AMBER Alerts và Emergency Alerts (nằm kế bên)

Cho Android

Vị trí của báo động AMBER nằm kac1 nhau cho các điện thoại Android.

Thông thường AMBER sẽ nằm:

1- Tại phần Home , mở ra “Quản Lý – Settings”

  1. Đến phần “Apps and Notifications”, tìm “Khẩn Cấp – Emergency”
  2. Tắt đi báo động AMBER
For Android, visit the home screen and open Settings

Share this post